Aktuálny zoznam verejných konzultácií EK

 1. Veřejná konzultace k opatření souvisejícím se zavlečením a šířením tesaříka Anoplophora chinensis v EU. Konzultace je otevřena do 10/06/2022, k dispozici zde.
 2. Veřejná konzultace k dělení jatečně upravených těl prasat do doby, než jsou známy výsledky vyšetření na přítomnost trichinel. Inciativa aktualizuje nařízení v otázce dělení jatečně upravených těl domácích prasat na více než 6 částí za určitých podmínek před obdržením výsledku na přítomnost trichinel. Konzultace je otevřena do 13/06/2022, k dispozici zde.
 3. Veřejná konzultace k opatřením související s omezením výskytu rostlinného škůdce ceratocystis platani. Konzultace je otevřena do 14/06/2022, k dispozici zde.
 4. Veřejná konzultace k opatřením související s omezením výskytu škůdce révy vinné flavescence dorée. Konzultace je otevřena do 15/06/2022, k dispozici zde.
 5. Veřejná konzultace k účinnému zákazu výrobků produkovaných, těžených nebo sklízených za použití nucené práce. Cílem iniciativy je zakázat, aby byly na trhu EU dostupné výrobky, při jejichž produkci v EU a ve světě byla použita nucená práce. Konzultace je otevřena do 20/06/2022, k dispozici zde.
 6. Veřejná konzultace k výkonnostnímu rámci a datům pro monitorování a hodnocení Společné zemědělské politiky. Iniciativa cílí na podrobnější regulaci skrze posouzení a hodnocení SZP, poskytované údaje od členských států a obsah plánu hodnocení. Konzultace je otevřena do 30/06/2022, k dispozici zde.
 7. Veřejná konzultace k nové iniciativě týkající se udržitelného potravinového systému EU. Iniciativa stanoví pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a pravidla pro správu a monitorování. Konzultace je otevřena do 21/07/2022, k dispozici zde.
 8. Veřejná konzultace k právním předpisům pro rostliny získané pomocí určitých nových genomických technik. Iniciativa cílí na vytvoření právního rámce pro rostliny a potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí, přičemž bude zachována vysoká úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, což přispěje k plnění cílů Evropské zelené dohody a strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 22/07/2022, k dispozici zde
 9. Veřejná konzultace k přezkumu podpory z EU na ovoce, zeleninu a mléka do škol. Cílem iniciativy je přispět k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/07/2022, k dispozici zde.
 10. Veřejná konzultace k přezkumu programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách. Přezkum programu souvisí s propagací udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/07/2022, k dispozici zde.
 11. Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Iniciativa stanoví rámec, jehož cílem je předcházet škodím na životním prostředí a napravovat je. Konzultace je otevřena do 04/08/2022, k dispozici zde.
 12. Veřejná konzultace k živinám – akčnímu plánu pro lepší hospodaření. Iniciativa cílí na zmírnění znečištění živinami (dusík a fosfor) a zefektivnění jejich koloběhu s cílem zlepšení bezpečnosti potravin, ochrany lidského zdraví a ochrany ekosystému.  Konzultace je otevřena do 15/08/2022, k dispozici zde.
 13. Veřejná konzultace k cílům v oblasti snižování množství potravinového odpadu. Účelem iniciativy je stanovit právně závazné cíle na omezení plýtvání potravinami v rámci strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.
 14. Veřejná konzultace k revizi rámce EU pro nakládání s odpady a jejich dopadu na životní prostředí. Iniciativa cílí na snížení objemu odpadu, snížení množství směsného odpadu a posílení recyklace odpadu. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN