Aktuálny zoznam verejných konzultácií EK

 1. Veřejná konzultace ke správě Evropské sítě pro Společnou zemědělskou politiku. Cílem iniciativy je vytvořit kontakty mezi vnitrostátními sítěmi, organizacemi a správními orgány z oblasti zemědělství a rozvoje venkova na úrovni EU. Konzultace je otevřena do 10/08/2022, k dispozici zde.
 2. Veřejná konzultace k aktualizovanému seznamu uznaných zemí mimo EU a kontrolních subjektů pro dovoz ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 11/08/2022, k dispozici zde.
 3. Veřejná konzultace k živinám – akčnímu plánu pro lepší hospodaření. Iniciativa cílí na zmírnění znečištění živinami (dusík a fosfor) a zefektivnění jejich koloběhu s cílem zlepšení bezpečnosti potravin, ochrany lidského zdraví a ochrany ekosystému.  Konzultace je otevřena do 15/08/2022, k dispozici zde.
 4. Veřejná konzultace k cílům v oblasti snižování množství potravinového odpadu. Účelem iniciativy je stanovit právně závazné cíle na omezení plýtvání potravinami v rámci strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.
 5. Veřejná konzultace k revizi rámce EU pro nakládání s odpady a jejich dopadu na životní prostředí. Iniciativa cílí na snížení objemu odpadu, snížení množství směsného odpadu a posílení recyklace odpadu. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.
 6. Veřejná konzultace k lepšímu přístupu k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti. Iniciativa usnadní přístup ke všem dostupným údajům a jejich využívání a zvýší transparentnost, zároveň usnadní orgánům EU a vnitrostátním orgánům usnadní postup zadávání testování a monitorování chemických látek. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.
 7. Veřejná konzultace k minimálnímu obsahu oxidu vápenatého v anorganických hnojivech. Obsah oxidu vápenatého musí být v souladu s hnojivem chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou. Konzultace je otevřena do 17/08/2022, k dispozici zde.
 8. Veřejná konzultace k zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků v Zemědělské účetní datové síti (FADN). FADN shromažďuje údaje o zemědělských podnicích a jejich obchodní činnosti a posuzuje dopad Společné zemědělské politiky (SZP). Iniciativy cílí na upravení seznamu regionů pro zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků. Konzultace je otevřena do 19/08/2022, k dispozici zde.
 9. Veřejná konzultace ke klasifikaci a označování chemických látek. Účelem iniciativy je přiřadit k určitým látkám nové poznámky. Konzultace je otevřena do 19/08/2022, k dispozici zde.
 10. Veřejná konzultace k cílům obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti. Cílem iniciativy je na základě posouzení dopadů navrhnout právně závazné cíle obnovy přírody do roku 2030. Konzultace je otevřena do 21/08/2022, k dispozici zde.
 11. Veřejná konzultace k aktualizaci pravidel udržitelného využívání pesticidů. Iniciativa cílí na rozšíření metod pro snížení objemu používaných pesticidů pro plnění cílů Evropské zelené dohody a strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 21/08/2022, k dispozici zde.
 12. Veřejná konzultace k opatřením proti šíření Aleurocanthus spiniferus (bělokřídlec citrusový). Konzultace je otevřena do 22/08/2022, k dispozici zde.
 13. Veřejná konzultace ke změně vzoru certifikátu o shodě u ekologické produkce. Iniciativa cílí na umožnění digitálního podpisu v systému TRACES. Konzultace je otevřena do 25/08/2022, k dispozici zde.
 14. Veřejná konzultace k akčnímu plánu pro lepší hospodaření s živinami, konzultace bude otevřena do 26/08/2022. Dostupná zde.
 15. Veřejná konzultace k šetření kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami v ekologické produkci. Iniciativa stanoví šablonu pro podávání zpráv o kontaminaci ekologických produktů, o výsledcích šetření příčiny a zdroje kontaminace a o opatření přijatých v návaznosti na šetření. Konzultace je otevřena do 30/08/2022, k dispozici zde.
 16. Veřejná konzultace k aktualizaci zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků v Zemědělské účetní datové síti (FADN). Cílem iniciativy je opravit a upravit některá pravidla pro zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků. Konzultace je otevřena do 30/08/2022, k dispozici zde.
 17. Veřejná konzultace k podmínkám používání veterinárních léčiv a očkovacích látek. Iniciativa stanoví podmínky používání veterinárních léčivých přípravků pro účely prevence nákaz zvířat, jakož i následná opatření. Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.
 18. Veřejná konzultace k bezplatnému rozdělení finanční podpory EU producentům ovoce a zeleniny při stažení jejich produktů z trhu. Cílem iniciativy je stanovit pravidla pro vyrovnávací platby vyplácené organizacím producentům ovoce a zeleniny v případě stažení jejich produktů z trhu a následného distribuování zdarma (př.: charitativním organizacím, školám). Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.
 19. Veřejná konzultace k prováděcím pravidlům finanční podpory EU producentům ovoce a zeleniny při stažení jejich produktů z trhu. Cílem iniciativy je stanovit pravidla pro vyrovnávací platby vyplácené organizacím producentům ovoce a zeleniny v případě stažení jejich produktů z trhu a následného distribuování zdarma (př.: charitativním organizacím, školám). Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.
 20. Veřejná konzultace k ochraně a obnově půdy a udržitelnému hospodaření s půdním fondem. Účelem iniciativy je vytvořit právní rámec pro zdraví půdy v rámci Strategie EU v oblasti půdy do roku 2030, jehož součástí je specifikace podmínek pro zajištění půdy, určení možnosti monitorování půdy a stanovení pravidel k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy. Konzultace je otevřena do 24/10/2022, k dispozici zde.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN