Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022, výzvy k štátnej pomoci

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nasledovné výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry:

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022.

Termín predkladania žiadostí:

19. apríl 2022 - 16.máj 2022 pre žiadateľov, ktorí nežiadajú o zvieracie schémy

02. máj 2022 – 16. máj 2022 pre žiadateľov, ktorí žiadajú aj o zvieracie schémy

Kompletnú informáciu vrátane príloh nájdete na linku: Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre r. 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Formuláre na predkladanie jednotnej žiadosti nájdete na linku: Zverejnenie formulárov na predkladanie jednotnej žiadosti pre priame platby pre r. 2022 vo formáte PDF / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

V prípade Vášho záujmu o prezretie videí a prezentácií  k podávaniu jednotných žiadostí si dovoľujeme dať Vám do pozornosti záznam z minulotýždňového webinára SPPK. Viac informácií nájdete na linku: E-learningové vzdelávanie k priamym platbám na plochu v roku 2022 | sppk.sk

Tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci:

  • na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie,
  • na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty
  • na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Kompletnú informáciu nájdete na linku: POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O ŠTÁTNU POMOC V TROCH NOVÝCH VÝZVACH / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN