Svetové ceny potravín sú na historickom maxime

Index cien potravín FAO dosahoval v marci 2022 v priemere 159,3 bodu, čo je o 17,9 bodu (12,6%) viac ako vo februári. Táto hodnota predstavuje novú najvyššiu úroveň indexu od svojho vzniku v roku 1990. Najnovší nárast odráža nové maximá pre podindexy rastlinných olejov, obilnín a mäsa, pričom výrazne vzrástli aj hodnoty cukru a mliečnych výrobkov.

» Index cien obilnín FAO zaznamenal v marci v priemere 170,1 bodu, čo je o 24,9 bodu (17,1%) viac ako vo februári. Hovoríme teda o novom rekorde od roku 1990. Tohtomesačný nárast odrážal prudký nárast svetových cien pšenice a hrubých zŕn, spôsobený najmä konfliktom na Ukrajine a prerušovaným vývozom práve z tejto krajiny. Očakávaná strata exportu z oblasti Čierneho mora zhoršila už aj tak napätú globálnu dostupnosť pšenice. Svetové ceny pšenice v marci prudko vzrástli až o 19,7%. Rovnako aj ceny kukurice, jačmeňa a ciroku dosiahli svoju najvyššiu úroveň od roku 1990. Výrazne sa totiž znižujú očakávania na vývoz kukurice z Ukrajiny, ktorá je hlavným exportérom. Svetové ceny kukurice tak medzimesačne stúpli o 19,1%. Toto navýšenie ovplyvnilo aj ostatné hrubozrnné obilniny, pričom ceny ciroku vzrástli o 17,3% a ceny jačmeňa o 27,1%. Ceny ryže sa v marci výrazne nemenili a aktuálna hodnota je stále 10% pod hodnotou z minulého roka.

» Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v marci v priemere 248,6 bodu, čo je o 46,9 bodu (23,2%) viac ako vo februári. Zároveň index rovnako zaznamenal nový rekord. Prudký rast indexu spôsobili vyššie ceny slnečnicového, palmového, sójového a repkového oleja. Výrazne vzrástli ceny palmového, sójového a repkového oleja, podporené rastúcim globálnym dopytom po dovoze v dôsledku prerušenia dodávok slnečnicového oleja z čiernomorského regiónu. Ceny sójového oleja boli podporené obavami zo znížených vývozných možností v Južnej Amerike. Je zrejmé, že vyššie hodnoty ropy tiež podporili medzinárodné ceny rastlinného oleja.

» Index cien mliečnych výrobkov FAO stúpal v marci len mierne. Dosiahol v priemere 145,2 bodu, čo je o 3,7 bodu (2,6%) viac ako vo februári. Index je aktuálne vyšší o 23,6% oproti minulému roku. Marcový rast bol zároveň siedmy po sebe idúci. Rastúci trend cien mliečnych výrobkov pretrval najmä pre nedostatočnú produkciu mlieka v západnej Európe a Oceánii na uspokojenie globálneho dopytu. Ceny masla a sušeného mlieka prudko vzrástli, podporené prudkým nárastom dovozov najmä z ázijských trhov a solídnym vnútorným dopytom v západnej Európe. Medzitým aj trhy so syrmi čelili napätej situácii v oblasti ponuky v dôsledku silného vnútorného dopytu v západnej Európe.

» Index cien mäsa FAO dosiahol v marci v priemere 120,0 bodu, čo predstavuje navýšenie oproti februáru o 5,5 bodu (4,8%). Rovnako ide aktuálne o historické maximum indexu. V marci zaznamenali ceny bravčového mäsa najprudší mesačný nárast v histórii od roku 1995. Nárast bol podporený nedostatkom ponuky jatočných ošípaných v západnej Európe a prudkým nárastom vnútorného dopytu v súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Medzinárodné ceny hydinového mäsa sa posilnili a to najmä pre znížené dodávky z popredných exportujúcich krajín po vypuknutí vtáčej chrípky. Ceny rovnako ovplyvnil aj konflikt na Ukrajine a nemožnosť exportovať mäso z krajiny. Ceny hovädzieho mäsa sa tiež posilnili, keďže v niektorých kľúčových producentských regiónoch pretrvávala len obmedzená ponuka, celosvetový dopyt však ostáva stabilný.

» Index cien cukru FAO dosahoval v marci v priemere 117,9 bodu, čo je o 7,4 bodu (6,7%) viac ako vo februári. Index sa po ostatných mesiacoch opäť posilnil a aktuálne dosiahol úroveň o 20% vyššiu ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Marcové oživenie medzinárodných cien cukru bolo vyvolané najmä prudkým nárastom medzinárodných cien ropy, čo zvýšilo očakávania väčšieho využívania cukrovej trstiny na výrobu etanolu v Brazílii v nadchádzajúcej sezóne. Dodatočnú podporu svetovým cenám cukru poskytlo trvalé posilňovanie brazílskeho realu voči americkému doláru, ktoré má tendenciu obmedzovať predaj výrobcov z dôvodu nižších výnosov v miestnej mene. Dobrý pokrok v úrode a priaznivé vyhliadky produkcie v Indii, ktorá je hlavným vývozcom cukru, však prispeli k zmierneniu zvyšovania cien.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN