Rokovanie agropotravinárskych samospráv V4 a regiónu Troch morí - AKTUALIZOVANÉ

V Bratislave sa počas dvoch dní konalo rokovanie agropotravinárskych samospráv krajín V4 a Troch morí. Stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát od začiatku pandémie a presne 5 rokov po tom, ako krajiny podpísali Bratislavskú deklaráciu. Jednou z nosných tém bola aj situácia s následkami vojny na Ukrajine na európske agropotravinárstvo. 

Bratislavská deklarácia vyslala jasný signál o predstave časti európskych krajín o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Zástupcovia jednotlivých agropotravinárskych samospráv sa v úvode dvojdňového rokovania vyjadrili k jej obsahu a porovnali ho s výsledkami dosiahnutými počas predchádzajúcich piatich rokov kreovania nových pravidiel. 

„Asi sa medzi nami nenájde žiadna krajina, ktorá by bola so všetkým spokojná, čo obsahuje nová SPP.  Aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo dosiahnuť všetko, čo sme chceli, môžeme Bratislavskú deklaráciu považovať za úspešnú. Dokázali sme sa spojiť, ukázať jednotu a silu a niektoré ciele sú stále platné a budú zapracované aj do návrhu novej deklarácie“, uviedol v úvode prvého rokovacieho dňa predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 

Prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal apeloval na častejšie rokovania agropotravinárskych samospráv. „Je tu kríza na trhoch spôsobená vojnou na Ukrajine, kríza v oblasti cien potravín. Akékoľvek cenové šoky vnímame o to citlivejšie a aj preto by sme mali túto tému intenzívne riešiť a pýtať sa, čo môže urobiť EU, aby cenové šoky boli zmiernené“, dodal J. Doležal.  

Gergely Papp z Maďarskej poľnohospodárskej komory uviedol, že Európa musí ísť ďalej ako v posledných rokoch. „Musíme hovoriť o meniacom sa svete a dopadoch na vstupy vo výrobe potravín, na zvyšujúce sa ceny. V celej východnej Európe sa musíme vážne zamyslieť nad tým, ako budeme tieto problémy riešiť“. 

Počas prvého rokovacieho dňa sa delegáti okrem revízie Bratislavskej deklarácie zaoberali aj prípravou oficiálneho komuniké, ktoré bude podporené krajinami Vyšehradského regiónu a štátov regiónu Troch morí. 

Vplyv vojny na európskych poľnohospodárov a potravinárov

Dopady vojny sú citeľné naprieč všetkými krajinami: dramatické zvyšovanie vstupov na výrobu potravín, skokovité zdražovanie energií, obavy z nedostatku komodít a otázna úroda obilnín a olejnín na Ukrajine. 
Delegácie jednotlivých agropotravinárskych samospráv si vymenili skúsenosti z dopadov vojny na Ukrajine. 

Aktualizované o druhý rokovací deň:

Prvý apríl znamenal druhý rokovací deň agropotravinárskych samospráv V4 a regiónu Troch morí. Diskusia pokračovala definitívnym schválením komuniké, ku ktorému sa pridalo všetkých 9 zúčastnených krajín, ktoré spolu reprezentovalo 14 agropotravinárskych samospráv a výrobných zväzov. Delegácia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ocenila efektívnu komunikáciu, vďaka ktorej sa veľmi rýchlo zrodilo kompromisné znenie materiálu. 

Finálnu podobu komuniké nájdete TU.

Druhého rokovacieho dňa sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. 

Predseda SPPK Emil Macho vyzdvihol prijatie Bratislavskej deklarácie, ktorú podpísali agropotravinárske samosprávy pred piatimi rokmi. Pred ministrom zopakoval základné požiadavky, ktoré reflektujú na aktuálnu situáciu s vojnou na Ukrajine. Schválené komuniké, ktoré poukazuje na nutnosť zmien práve pre dôsledky vojny na európskych výrobcov potravín, navrhuje napríklad odloženie SPP o jeden rok, viac podpôr na viazané platby alebo menej environmentálnych opatrení.

Na požiadavku zaistenia cenovej stability minister uviedol, že nevidí problém s otvorením témy monitoringu cien na jednotlivých častiach potravinovej vertikály v členských krajinách. Minister sa vyjadril aj k schváleným formám podpory, ktoré Európska komisia predstavila pred niekoľkými dňami. Okrem možnosti pestovať plodiny aj na pôde ležiacej úhorom vyčlení Brusel finančné prostriedky určené na pomoc najrizikovejším oblastiam. 

„Dostali sme 5,2 mil. eur, my k tomu pridáme 200%, aby sme podporili našich poľnohospodárov a potravinárov“, uviedol minister Samuel Vlčan. 

Dvojdňový rokovací maratón ukončila následná tlačová beseda. V jej úvode podpísali zástupcovia európskych agropotravinárov komuniké a informovali médiá o názore farmárov na dôsledky vojny na Ukrajine.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN