Vyhlásenie delegátov Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska

Bez rýchlej a dostatočnej podpory vlády pre potravinársky sektor hrozí Slovensku nekontrolovateľný rast cien potravín. Ceny energií dosahujú rekordy, vážnym problémom začína byť aj nedostatok surovín na spracovanie. Je nevyhnutné, aby v tejto situácii štát využil všetky možnosti, aj tie, ktoré v týchto dňoch umožnila Európska komisia. V opačnom prípade nám hrozí ešte väčšia závislosť na dovoze potravín v čase vojny. Zhodli sa na tom delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) s vedením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na dnešnom 29. Valnom zhromaždení ÚPS.

„Aktuálne sa potravinársky sektor a prakticky všetky jeho sektory nachádzajú v kritickej situácii. Ak štát nezasiahne a nepomôže potravinárom na Slovensku, hrozí nekontrolovateľný rast cien slovenských potravín. To bude mať za následok kolaps slovenskej výroby potravín. V tejto mimoriadnej situácii je nevyhnutné, aby vláda našla pre potravinársky sektor mimoriadne prostriedky i financie,“ uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.  

Európska komisia v stredu 23.3.2022 oznámila, že umožní členským štátom vážne zasiahnutým vojnou na Ukrajine poskytovať mimoriadne podpory do výšky 400 000 eur. Podnikom, na ktoré dolieha silný rast cien energií, môžu žiadať o štátnu pomoc na uhradenie 30 % nákladov. Maximum Európska komisia stanovila na dva milióny eur.

Slovenskí potravinári považujú za nevyhnutné prijať okamžité a konkrétne systémové opatrenia štátu pre podporu a zvýšenie konkurencieschopnosti domácej výroby potravín. Iba takýmito krokmi bude možné zvyšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska v čase vojny na hraniciach Slovenska.

„V týchto dňoch je požiadavka potravinárov o to naliehavejšia, že priamo súvisí s potravinovou bezpečnosťou našej krajiny. Zažívame nepriaznivú situáciu vyvolanú pandémiou COVID-19, celosvetovým rastom cien energií a pohonných hmôt, vysokou infláciou a najnovšie aj s konfliktom na Ukrajine. V tejto situácii nedokáže pomôcť nikto okrem štátu a predstaviteľov našej krajiny. Ak sa tak nestane, vážne to pocítia naši zamestnanci, všetci spotrebitelia a nakoniec aj politici,“ uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.  

Únia potravinárov Slovenska preto žiada vládu SR a rezortné ministerstvo:

  1. Urýchlene implementovať aktuálne prijaté opatrenia EK k strategickej podpore potravinárskeho priemyslu na Slovensku a mimoriadne vyčleniť finančné prostriedky na ich okamžitú realizáciu.
  2. Prioritne zabezpečiť dostatočné energetické a surovinové zdroje pre bezproblémový chod potravinárskych prevádzok zo strany štátu a zabezpečiť finančnú podporu alebo reguláciu cien energií pre potravinársky priemysel. V opačnom prípade príde k nekontrolovateľnému nárastu cien potravín a vážnemu ohrozeniu výroby potravín na Slovensku.  
  3. Vyčleniť v rozpočte MPRV SR dostatočné finančné prostriedky na podporné schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel, minimálne na úrovni okolitých európskych krajín.  
  4. Monitorovať cenovú hladinu energií, poľnohospodárskych vstupov a spotrebiteľských cien potravín.  
  5. Výrazne navýšiť finančnú podporu pre potravinársky priemysel v Strategickom pláne SPP na roky 2023 – 2027.

 

Únia potravinárov Slovenska združuje:

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Slovenský mliekarenský zväz

Slovenský konzervárenský zväz

Slovenský cukrovarnícky spolok

Slovenská spoločnosť mlynárov

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Únia hydinárov Slovenska

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Palma, a.s.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce