Možnosti investičných pomocí pre potravinársky priemysel

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovala online seminár „REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL“.

Účastníkom seminára sa najskôr prihovoril Ivan Vereš, riaditeľ Odboru investícií na Ministerstve hospodárstva SR. Informoval o možnosti uchádzať sa o regionálnu investičnú pomoc určenú na podporu konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov. Regionálna investičná pomoc je určená aj pre potravinárske podniky, nie však poľnohospodársku prvovýrobu. Regionálna investičná pomoc môže byť v týchto formách:

  • Úľava na dani z príjmov
  • Dotácia na obstaraný majetok
  • Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
  • Prevod/nájom nehnuteľnosti

O túto podporu zo štátneho rozpočtu môže uchádzač žiadať ak rozširuje výrobu, zriaďuje novú prevádzku, prípadne diverzifikuje či mení výrobný proces.

Uchádzač, ktorému bola schválená Regionálna investičná pomoc, môže následne požiadať o finančnú podporu na dofinancovanie konkrétneho zámeru z európskych zdrojov. K téme synergickej podpory projektov, ktorým sa poskytne regionálna investičná pomoc poskytol podrobnejšie informácie Ivan Sutto, senior posudzovateľa projektov EŠIF z Ministerstva hospodárstva SR.

Viac o možnostiach využitia tejto formy pomoci, konkrétne príklady a ďalšie informácie nájdete v prílohe na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN