Aktualizované usmernenie k NV SR č. 342/2014 - termíny kosenia, pasenia, úhor na ornej pôde, svahovitosť

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené aktualizované Usmernenie (verzia 8.0) k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 (ďalej len „usmernenie“)

Tento materiál považujeme za dôležitý, nakoľko bližšie popisuje podmienky poskytovania priamych platieb na pôdu, teda na jednotnú platbu na plochu a na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

Medziročné zmeny v usmernení žltým podfarbením zvýraznilo MPRV SR.

Zmeny sa týkajú aj termínov využitia trvalých trávnych porastov, podmienok úhorovania, redistributívnej platby, ale v prílohe k usmerneniu aj svahovitosti. Preto odporúčame žiadateľom o priame platby na pôdu, detailne preštudovať toto usmernenie, resp. tie časti usmernenia, ktoré sa týkajú konkrétneho žiadateľa.

Toto usmernenie je k dispozícii na linku Usmernenie MPRV SR č. 4692/2022-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z. / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk). Zároveň toto usmernenie nájdete v prílohe na stiahnutie. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN