Neustály rast výrobných nákladov v chove hydiny

Situácia na Slovensku v chove a spracovaní hydiny je dlhodobo nepriaznivá a aj počas roku 2022 sa opätovne zhoršuje. Neustály rast výrobných nákladov, nízke odbytové ceny, nárast dovozu hydinového mäsa a vajec, absencia systémovej finančnej podpory sektora a nedostatočné riešenie existujúcich problémov sa podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie. 

Od začiatku roku 2021 do februára 2022 sme zaznamenali rapídny nárast výrobných nákladov v chove hydiny, pričom k výraznému rastu prišlo aj v úvode roku 2022. Chovatelia hydiny v januári a februári 2022 pocítili opätovný rast cien kŕmnych zmesí o ďalších 15 %. To sa negatívne prejavilo na hospodárskom výsledku, pretože každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine. Dôvodom je skutočnosť, že náklady na krmivá predstavujú 59 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a 45 % všetkých nákladov pri produkcii vajec. Výrazný rast nákladov zaznamenali chovatelia aj v rámci energií. Náklady na elektrickú energiu stúpli priemerne o 180 % a náklady na plyn priemerne o 150 %. Priemerné náklady na výkrm kurčiat stúpli v úvode roku 2022 o 13,5 % a náklady na chov nosníc o 15 %. 

Medziročne od začiatku roku  2021 vo výkrme kurčiat vzrástli náklady na krmivá o 25 %, na jednodňové kurčatá o 18 %, na elektrickú energiu o 200 % a na plyn o 100 %, pričom najvyšší nárast sme zaznamenali od začiatku roku 2022. Priemerné náklady na chov kurčiat vzrástli medziročne o 22 % z 0,82 EUR/kg na 1,00 EUR/kg. Odbytové ceny však tento rast nákladov nekopírujú. Priemerné odbytové ceny za kura chladené medziročne vzrástli iba o 4,8 % a za chladené kuracie rezne iba o 9 %. 

Výrazný medziročný rast nákladov zaznamenali aj chovatelia nosníc. Od začiatku roku 2021 im vzrástli náklady na krmivá o 28 %, na elektrickú energiu o 180 % a na plyn o 150 %. Priemerné výrobné náklady na produkciu vajec stúpli medziročne o 21 % z 9,27 EUR/100 ks na 10,81 EUR/100 ks. Priemerné odbytové ceny za vajcia však od januára 2021 do januára 2022 stúpli iba o 11 %. Z tohto porovnania je viditeľné, že cenové nožnice sa naďalej roztvárajú v neprospech chovateľov a spracovateľov hydiny, pretože výrobné náklady stúpli niekoľkonásobne viac ako odbytové ceny.
Rast nákladov sa v úvode roku 2022 dotkol aj spracovateľov hydiny, ktorým vzrástli náklady na obalové materiály a pohonné hmoty o desiatky percent a náklady na elektrickú energiu a plyn o stovky percent.

Obchodná politika zahraničných reťazcov a nedostatočná podpora domácich výrobcov spôsobujú, že sa rútime priamo do priepasti, ktorá môže znamenať zánik chovu a spracovania hydiny v SR a z ktorej nebude možný návrat. 

Chovatelia a spracovatelia túto kritickú situáciu nedokážu sami zvrátiť. Preto je nevyhnutné prijať účinné a dlhodobé opatrenia zo strany štátu pre zachovanie odvetvia:

- zvýšenie odbytových cien hydinového mäsa a konzumných slepačích vajec tak, aby pokrývali výrobné náklady chovateľov a spracovateľov hydiny,
-  vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny v rovnakej výške ako v okolitých krajinách vrátane vyčlenenia financií na Schému štátnej pomoci č. SA.56048(2019/XA) na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat,
- potreba stabilizácie cien elektrickej energie a plynu pre potravinárske a poľnohospodárske podniky a finančná podpora na zvýšené výdavky na elektrickú energiu a plyn,
- schválenie daňových a odvodových úľav pre poľnohospodárske a potravinárske podniky,
- potreba vytvorenia bariér proti zvyšovaniu dovozu a proti dovozom z tretích krajín, kde prevádzky nespĺňajú prísne podmienky EU,
- potreba riešenia obchodných vzťahov zo strany ministerstva vrátane potreby rastu odbytových cien.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce