Nemajme veľké oči zo zníženia DPH na potraviny

Nižšia DPH na potraviny je sociálnym opatrením pre obchodné reťazce, a nie pre našich obyvateľov. Návrhy na úpravu DPH vnímame ako politickú agendu, ktorej efekt bude v skutočnosti výrazne nižší, ako politici prezentujú v médiách.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nezdieľa názor, že zníženie DPH na potraviny prinesie želaný efekt pre spotrebiteľa. Bude výrazne nižší, ako sa mediálne prezentuje a dá sa považovať iba za politickú agendu, keďže neexistujú funkčné mechanizmy na kontrolu. Naše tvrdenie neopierame len o názory ekonómov, poľnohospodárov a potravinárov, ale aj o skúsenosti zo znižovania DPH na potraviny v minulosti. Vychádzame pritom z vlastného prieskumu spotrebiteľských cien, ktorý Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila pol roka po znížení DPH na potraviny v roku 2016. Po skončení monitoringu k 30. júnu 2016  sa význam zníženia DPH rozplynul. Efekt na spotrebiteľské ceny bol len dočasný, pretože zníženie DPH sa stratilo v marži obchodných reťazcov.

„Znížením DPH príde štát o časť finančných prostriedkov v štátnom rozpočte. Želaný efekt – razantné zníženie rastu cien potravín – sa nedosiahne. V období, keď nás de facto ničí konkurencia zo zahraničia, chcem požiadať nášho rezortného ministra a predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, aby svoju pozornosť sústredili skôr na navýšenie spolufinancovania európskych zdrojov a priamej štátnej pomoci pre agropotravinársky sektor. Situácia v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve je alarmujúca a máme pocit, že si to kompetentní vôbec neuvedomujú,“ zdôrazňuje predseda SPPK Emil Macho.

SPPK si stojí za tvrdením, že nižšia DPH nepomôže ani spotrebiteľom a ani samotnému poľnohospodárstvu a potravinárstvu. Pre výrobcov potravín sú dôležité také opatrenia, ktorými by došlo k zníženiu odvodového a daňového zaťaženia, k zlepšeniu vyjednávacej pozície slovenských výrobcov pri rokovaním s obchodníkmi o navýšení odbytových cien, a to aj z dôvodu aktuálneho zvyšovania vstupných nákladov pri výrobe potravín. Nevyhnutná je však najmä priama podpora do potravinárskeho spracovateľského priemyslu.

SPPK o svojom postoji už informovala oficiálnym listom aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana. Navrhujeme politickú diskusiu o znižovaní DPH podporiť aj diskusiou ministerstva s odborníkmi priamo z praxe – so slovenskými výrobcami potravín o systémových opatreniach na podporu agropotravinárstva a zmiernení dopadov inflácie.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN