Otvorený list predsedu SPPK k situácii v potravinárstve

Vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

týmto otvoreným listom Vás v mene členskej základne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory opätovne žiadame o osobné stretnutie, na ktorom by sme chceli diskutovať o aktuálnej situácií v potravinárskom sektore a na ktorom by sme chceli spoločne nastaviť účinné opatrenia na podporu výroby potravín na Slovensku. Rovnako požadujeme otvorenie odbornej diskusie k aktuálnej téme znižovania dane z pridanej hodnoty na potraviny.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nezdieľa názor, že zníženie DPH na potraviny prinesie želaný efekt pre spotrebiteľa. Bude výrazne nižší, ako sa mediálne prezentuje a dá sa považovať iba za politickú agendu, keďže neexistujú funkčné mechanizmy na takúto kontrolu. Ako príklad pre aktuálnu situáciu nám môže slúžiť obdobie, kedy sme na Slovensku znížili DPH na vybrané potraviny. Malo to len krátkodobý efekt na reálne zníženie cien potravín, pretože zníženie DPH sa stratilo v marži obchodných reťazcov. Rovnaká situácia by sa s najväčšou pravdepodobnosťou zopakovala aj teraz a po skončení obdobia, na ktoré by platila znížená DPH, by následne s jej zvýšením došlo k ešte výraznejšiemu zdraženiu potravín. Zníženie DPH na potraviny považujeme len za sociálne opatrenie pre obchodné reťazce a ich majiteľov. Nepovažujeme ho za sociálne opatrenie pre bežného občana tejto krajiny. Zároveň sme názoru, že v prípade, ak sa DPH na potraviny v SR zníži a v Poľsku bude na nulovej úrovni a zároveň bude v Poľsku aj znížená sadzba DPH na pohonné hmoty, nedôjde k odradeniu ľudí z pohraničných oblastí od nákupnej turistiky v Poľsku.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nie je proti znižovaniu DPH. Je to na rozhodnutí vlády SR, či sa daňového príjmu zbaví alebo ho rozumne využije. Je však dôležité uvedomiť si, že DPH je príjmom štátneho rozpočtu a v prípade výpadku príjmu je potrebné znížiť aj výdavky štátu. V žiadnom prípade by sa výpadky príjmu štátneho rozpočtu nemali následne riešiť navyšovaním daňových povinností pre podnikateľské osoby a zamestnancov. Znížením DPH príde štát o značnú čiastku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, ktoré by mohli byť cielene využité na systémové podporné opatrenia pre rizikové skupiny obyvateľov a zároveň pre domáci potravinársky priemysel.  

Zníženie sadzby DPH či už na potraviny, alebo na pohonné hmoty neprinesie nič pre riešenie nepriaznivej situácie, v ktorej sa dlhodobo nachádza potravinársky priemysel na Slovensku. Pre výrobcov potravín sú dôležité opatrenia, ktorými by došlo k zníženiu odvodového a daňového zaťaženia, zlepšeniu vyjednávacej pozície slovenských výrobcov voči predajcom potravín pri rokovaniach o nevyhnutnom navýšení odbytových cien z dôvodu aktuálneho zvyšovania vstupných nákladov a zabezpečeniu odbytu slovenských potravín na domácom trhu. Nevyhnutná je priama podpora do potravinárskeho sektora, ktorá by v primeranej miere kompenzovala zvýšené náklady výroby, ktoré výrobcovia nevedia preniesť do odbytovej ceny.

Vážený pán minister, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je pripravená podieľať sa na diskusii s kompetentnými orgánmi o príprave účinných opatrení na podporu výroby potravín na Slovensku a hľadať opatrenia na zmiernenie dopadov inflácie.

S úctou

Emil Macho
predseda 
Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce