Výzvu na podopatrenie 4.1 zverejní rezortné ministerstvo do 31. januára

Poľnohospodári budú môcť už čoskoro žiadať o dlhoočakávanú podporu na investície v celkovej sume 110 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan vyzval poľnohospodárov, aby sa do výzvy podopatrenia 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z programu rozvoja vidieka zapojili. Po novom sa už vyhnú aj zložitému procesu verejného obstarávania.

„Poľnohospodári nebudú musieť ísť cez zložitý systém verejného obstarávania. Vo veľkej časti obstarávaných produktov budú môcť ísť cez katalóg, v ktorom sú stanovené jednotkové ceny tak na povedzme 55 kW traktor, alebo na maštaľ pre dojnice v istej veľkosti, aby sme čo najjednoduchšie dostali peniaze k tým, ktorí to potrebujú,“ vysvetlil na tlačovej besede rezortný minister.

Výzva má byť podľa neho zverejnená 31. januára a uchádzať sa o ňu budú poľnohospodári môcť od 1. marca do konca mája. Prvé výzvy by sa mali vyhodnocovať a vyplácať už v priebehu roka.

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiss ubezpečil, že výzva bude pokrývať štandardne všetky kategórie, ako v minulosti. Na jeden projekt bude vyhradená suma 2 mil. eur (pre malých 400-tisíc eur) a pokryté budú aj malé projekty do 80-tisíc eur.

Dôležitou sú aj informácie ohľadom výzvy číslo 50/PRV/2020. Tá sa síce nezrušila, ale generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss vyzval poľnohospodárov, aby sa z nej prehlásili do aktuálne vyhlásenej výzvy číslo 4.1. Stačí čo najskôr svoju žiadosť k výzve číslo 50 stiahnuť a predložiť aktualizovanú žiadosť v rámci výzvy číslo 4.1. 

Jozef Kiss zároveň ubezpečil, že tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže už v rámci výzvy číslo 50 investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené. 

Táto výzva bola podľa ministra vyhlásená v čase dočasnej akreditácie, s takými pravidlami kontroly hospodárnosti a oprávnenosti, ktoré boli zo strany EK priamo uvedené ako dôvod na odobratie akreditácie. Výzva tak nemala byť nikdy vyhlásená. „Predpokladáme, že značná časť poľnohospodárov sa nám presunie z pôvodnej výzvy 50 do novej výzvy podopatrenia 4.1 a z prostriedkov, ktoré nebudú vyčerpané vo výzve 50 urobíme ďalší balík peňazí," povedal na tlačovej besede minister Samuel Vlčan.

Ministerstvo chce zároveň vo výzve 4.1 pokračovať aj koncom leta, kedy už bude mať dopracované aj katalógy pre špeciálnu rastlinnú výrobu. Špeciálna rastlinná výroba mala byť zahrnutá už v aktuálnej výzve, ale ministerstvo nedokázalo zhromaždiť dostatok relevantných trhových dát. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN