Výzva poľnohospodárom ohľadom AMO

Slovensko za minulý rok zastáva nelichotivé prvé priečky spomedzi európskych krajín v boji s africkým morom ošípaných.  

Aktuálne štatistiky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR k 13. januáru 2022 sú jasným ukazovateľom, že krajina boj s africkým morom ošípaných nezvláda. 

Sme medzi prvými v Európe 

AMO u diviakov bol na území SR lokalizovaný už v 31 okresoch, čo znamená, že zasiahnutých bolo celkom 39,24 % okresov Slovenska. Z celkového počtu 1 882 poľovných združení a spoločností AMO zaznamenali  v 294 z nich, čo znamená 15,62 %.

Z údajov veterinárov vyplýva, že v roku 2021 sme zaznamenali 2 803 pozitívnych diviakov. Je to zatiaľ najviac od prvého výskytu AMO na území Slovenska v r. 2019. Vtedy bolo 32 pozitívnych diviakov, v roku 2020 sa pozitivita týkala 710 jedincov. Krivka pozitivity teda stúpa rapídne, čo sa týka absolútneho počtu, ale aj počtu zasiahnutých okresov a poľovných revírov. 

Od vypuknutia nákazy v r. 2019 sme zaznamenali 3 545 pozitívnych prípadov diviakov.

U domácich ošípaných bolo v r. 2021 zaznamenaných celkom 10 ohnísk výskytu nákazy a nákaza zasiahla viac ako 47 000 kusov ošípaných.

Situácia v Európe

V Európe z predbežných údajov zverejnených na stránke svps.sk vyplýva, že k 30.12. 2021 najviac pozitívnych diviakov mali v Poľsku (3 221), Maďarsku (2 584) a Nemecku (2 525).

U domácich ošípaných viac ohnísk ako na Slovensku v. 2021 bolo zaznamenaných v Rumunsku (1676), Poľsku (124) a Srbsku (33).

Aktuálne sa nákazlivá situácia s AMO v Európe tiahne od Talianska po pobaltské krajiny. Každé systémové opatrenie a finančná pomoc  je preto vítaná aj vzhľadom k tomu, že situácia na trhu s bravčovým mäsom v Európe je veľmi turbulentná. Rozšírenie AMO do ďalších krajín Európy a EÚ by asi znamenal kolaps systému a nástup nesystémových krokov.

Výzva SPPK 

Vzhľadom na rozširujúcu sa nákazu AMO Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva svojich členov a rovnako aj nečlenov, aby jej do 21. januára nahlásili konečnú výšku škôd spôsobených poľovnou zverou. SPPK tieto straty, medzi ktorými budú aj škody spôsobené diviakmi, zosumarizuje, vyhodnotí a následne bude o nich informovať rezortné ministerstvo.  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN