Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

V súvislosti s prípravou návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdŕžalo dňa 20.12.2021 pripomienky Európskej komisie v rámci neformálnej konzultácie, ktoré boli následne do konca roka 2021 vyhodnotené a príslušne do návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027 zapracované. Následne ministerstvo zahájilo začiatkom januára 2022 proces schvaľovania tohto strategického dokumentu na národnej úrovni s tým, že jeho oficiálne predloženie na schválenie Európskej komisii sa predpokladá do konca tohto mesiaca. Schvaľovací proces zahŕňa predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a rokovanie vlády SR. Dokument bude taktiež predložený Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete na webe MPRV SR

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN