SPPK prispela k výraznému posunu vyplácania platieb

Viac než 85% poľnohospodárov by malo dostať finančné prostriedky na svoj účet ešte v tomto roku. K zlepšeniu procesu administrácie priamych podpôr v poľnohospodárstve významne v decembri prispela aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. 

Už každoročne patrí december k tým mesiacom roka, kedy poľnohospodári očakávajú priaznivé rozhodnutia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry /PPA/ a výplatu priamych podpôr. Práve koniec roka je totiž tým obdobím, kedy môže štát prostredníctvom PPA začať vyplácať finančné prostriedky pre poľnohospodárske podniky – ide o tzv. jednotné žiadosti na podporu v poľnohospodárstve. Na tieto finančné zdroje nečakajú len samotní poľnohospodári, ale napríklad aj bankové inštitúcie, pre ktoré je cash flow svojich klientov rozhodujúcim ukazovateľom ich finančnej stability.  

V tomto roku však rozhodovací proces, či poľnohospodár má nárok na vyplatenie finančných prostriedkov už v decembri, skomplikovali viaceré problémy.

Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora iniciovala viacero odborných rokovaní s vedením Pôdohospodárskej platobnej agentúry, cieľom ktorých bolo odstránenie technických nezrovnalostí a urýchlenie celého procesu vyplácania podpôr. 

„Oceňujeme postoj a nasadenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vďaka čomu sme odstránili hlavné nezrovnalosti a urýchlili celý rozhodovací proces pri kontrole žiadostí poľnohospodárov. Vítame preto, že do konca roka nabehnú na účty platby mnohým poľnohospodárom. Poľnohospodári tak budú môcť pokračovať napríklad v plynulom splácaní svojich záväzkov bankám, v zabezpečení chodu svojich podnikov v živočíšnej a rastlinnej výrobe a aj v prípadnom investovaní do rozvoja“, uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hodnotní viac než 85% pozitívnych rozhodnutí žiadateľov o priame podpory ako dobrú správu pred Vianocami. V minulosti síce boli aj roky, kedy bol ku koncu roka vyplatený väčší počet žiadateľov. V posledných rokoch  sa pre Pôdohospodársku platobnú agentúru, podobne ako  v iných krajinách EÚ,  ale sťažujú podmienky administrácie, kontroly sú oveľa prísnejšie. Práve preto je SPPK v závere roka spokojná s dosiahnutým stavom. 

Proces vyplácania finančných prostriedkov sa ani zďaleka nekončí. Kontroly žiadostí a vyplácanie platieb bude pokračovať až do júna budúceho roka. Už v januári chce Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora riešiť aj otázku svahovitosti a ostatných typov kontrol, aby sa k peniazom dostal aj zvyšok takých poľnohospodárov, ktorí spĺňajú kritériá pre európske podpory.    

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN