Hydinári o kritickej situácii v chove nosníc

Od začiatku tohto roku zaznamenávame neustály rast výrobných nákladov v chove hydiny. Najvýraznejší nárast sme zaznamenali u cien kŕmnych zmesí pre hydinu. Každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydine, pretože náklady na krmivá predstavujú 45 % všetkých nákladov pri produkcii vajec. O zhoršujúcej sa situácii informovala 23. novembra 2021 Únia hydinárov Slovenska. 

 

Od začiatku roku 2021 vzrástli chovateľom nosníc ceny kŕmnych zmesí pre hydinu o 25 % a spôsobili rast nákladov na produkciu vajec priemerne o 0,7 centu za kus. Z dôvodu rastu cien krmív vzrástli počas roku 2021 aj náklady na odchov mladých nosníc o 20 %. Medziročne sme zaznamenali aj rast mzdových nákladov o 10 % ako aj rast cien obalových materiálov o 15 %. Na prelome rokov 2021 a 2022 očakávame ďalší rast výrobných nákladov z dôvodu ďalšieho rastu cien kŕmnych zmesí, jednodňovej hydiny, mzdových nákladov, cien elektrickej energie a plynu.

Chovatelia nosníc zaznamenali medziročný rast výrobných nákladov o 10-15 %. Pri vajciach z klietkových chovov sa priemerné výrobné náklady na 1 vajce medziročne zvýšili z 8 centov na 8,8 centu za kus, pri vajciach z podstielkových chovov sa priemerné výrobné náklady na 1 vajce medziročne zvýšili z 9 centov na 10,4 centu za kus.

Zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. V tomto roku už dva zahraničné obchodné reťazce oznámili chovateľom nosníc v SR, že prestanú predávať slovenské vajcia z klietkových chovov nosníc veľkosti L, ktoré v celkovej produkcii tvoria asi 45 percent. . V rámci štruktúry chovov nosníc na Slovensku sa chová 75 % nosníc v klietkových chovoch, 24 % nosníc v podstielkových chovoch a necelé 1 % v biochovoch a voľných výbehoch.

Prerábanie klietkových chovov bez štíátnej podpory 

Aj v SR sa podobne ako v okolitých krajinách postupne realizuje rekonštrukcia klietkových chovov na podstielkové a voliérové chovy. "V minulom roku sme informovali, že na prerobenie všetkých klietkových chovov bude nevyhnutné vynaložiť investície vo výške 47 miliónov EUR. Pri súčasnom rýchlom raste cien stavebných materiálov príde k výraznému navýšeniu týchto investícií minimálne o ďalších 30 %, teda o ďalších 15 miliónov EUR. Napriek tomu, že ÚHS upozorňuje na tento problém už 3 roky, doteraz neboli na prerobenie klietkových chovov vyčlenené zo strany ministerstva žiadne finančné prostriedky. Na rozdiel od iných krajín, ktoré v tomto smere hydinárom intenzívne pomáhajú", uviedol na tlačovej besede Daniel Molnár, výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska. 

Únia hydinárov Slovenska považuje za nevyhnutné prijať súbor účinných a najmä dlhodobých opatrení na ochranu domácich chovateľov nosníc:
- zvýšenie odbytových cien konzumných slepačích vajec tak, aby pokrývali výrobné náklady,
- zavedenie dlhodobej systémovej štátnej pomoci na podporu chovu hydiny v SR v rovnakej výške ako v okolitých krajinách,
- vyčlenenie finančných prostriedkov na prerábanie klietkových chovov nosníc na voliérové a podstielkové chovy.

V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na podporu chovu nosníc a produkcie vajec v SR, máme dôvodné obavy, že viacerí chovatelia nosníc budú musieť pri súčasnom vývoji výrobných nákladov a odbytových cien obmedziť výrobu alebo ukončiť svoju činnosť a príde k výraznému poklesu produkcie vajec ako aj sebestačnosti v tejto komodite v SR. 

Dovozy nekvalitnej hydiny pokračujú 

"Potravinoví inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR opätovne v mesiacoch september a október 2021 potvrdili, že na Slovensko sa dováža obrovské množstvo nevyhovujúceho a zdraviu škodlivého hydinového mäsa, ktoré následne stiahli z trhu. Za 2 mesiace to bolo viac ako 38 ton hydinového mäsa z Poľska, Ukrajiny a Českej republiky, ktoré obsahovalo salmonelu", dodal Ladislav Birčák z Novogalu a.s., Dvory nad Žitavou.

Preto je nevyhnutné, aby slovenskí spotrebitelia pri nákupe hydinového mäsa kontrolovali krajinu pôvodu uvedenú na etikete a kupovali výhradne iba slovenské hydinové mäso, ktoré je kvalitné, čerstvé, bezpečné, zdravé a pod neustálou veterinárnou kontrolou v SR. Keďže veľké množstvo zahraničného hydinového mäsa sa dostáva aj do školského stravovania, je nevyhnutné, aby sa rodičia zaujímali o krajinu pôvodu hydiny v školskej jedálni, kde sa stravujú ich deti a vyvinuli tlak na nákup slovenského hydinového mäsa. Zdravie našich detí by malo byť pre nás prvoradé.

Nevyhovujúce hydinové mäso za mesiace september a október 2021:

•    7 640  kg poľské hydinové mäso – Salmonela
•    2 765 kg poľské kuracie filety – Salmonela
•    2 215 kg poľské hydinové mäso – Salmonela
•    1 254 kg poľské kuracie krky – Salmonela
•    5 219 kg české kuracie krky – Salmonela 
•    19 200 kg ukrajinské hydinové mäso – Salmonela

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce