SPPK na dvoch medzinárodných podujatiach

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa zúčastnili konferencie GLOBAL FOOD FORUM ako aj pracovných workshopov organizovaných FARM EUROPE. 

A. Šedivý počas diskusie 

Na podujatí sa stretli významní hostia: členovia Európskeho parlamentu, ministri pôdohospodárstva Írska a Španielska ako aj zástupcovia Európskej komisie a viacerých profesijných zväzov. Témou bola stratégia Farm to Fork, ktorá sa pripravuje ako odpoveď Európskej komisie na klimatické zmeny. Celá stratégia bola sprievodnou témou vo viacerých pracovných skupinách ako napríklad „Ako to urobiť, aby to fungovalo?“, v ktorej koordinátorom bol český poslanec Európskeho parlamentu Martin Hlaváček. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora mala zastúpenie v pracovnej skupine „EÚ a ambícia pre svetový obchod“. Komoru v nej reprezentoval člen Predstavenstva SPPK Adrián Šedivý, ktorý zároveň vystúpil aj ako rečník pracovnej skupiny. Vo svojom príhovore poukázal na mnohé kontroverzné oblasti novej stratégie Farm to Fork, ktorá môže ohroziť domácu produkciu potravín. Vyjadril presvedčenie, že zelené dohody sú nevyhnutné. Na druhej strane však zdôraznil, že je dôležité, ako sa budú stratégie uplatňovať. 

Stratégia Farm to Fork nesmie spôsobiť obmedzenie produkcie a rovnako nesmie znížiť konkurenčnú schopnosť európskeho pôdohospodárstva a potravinárstva. Ako príklad uviedol A. Šedivý problematiku liberalizácie cukru, ktorá spôsobila zníženie produkcie cukru v EU. Jeho následné importy sprevádza zaťaženie prírody emisiami CO2. Cukor dovážaný do EU bol častokrát vyrobený pri nízkych environmentálnych štandardoch. V tom horšom prípade bola trstina na výrobu cukru importovaného do EU vypestovaná na vypálených dažďových pralesoch Brazílie. EU takto nedokáže vyriešiť globálny problém nadmernej produkcie skleníkových plynov, práve naopak, znížením produkcie a zvýšením importu potravín sa tento problém ešte zhorší. Zástupcovia Európskej komisie na čele s Maciejom Golubiewskim sa snažili stratégiu obhájiť tým, že importované potraviny budú musieť spĺňať rovnaké štandardy ako tie európske. Nikto však neuviedol motivácie tretích krajín, ktoré by ich k tomu zaväzovali. Pri globálnom nedostatku niektorých komodít môže byť potravinová bezpečnosť EU ohrozená. 

Drvivá väčšina vystupujúcich počas konferencie vznášala obavy z navrhovaných stratégií a požaduje upresnenie dopadov, ktoré táto stratégia bude mať na pôdohospodárstvo členských krajín. Východiská experti vidia v precíznom poľnohospodárstve a v inováciách, ktoré však vzbudzujú viac otázok ako odpovedí. Väčšina rečníkov sa zhodla na potrebe konať v záujme ochrany životného prostredia, ale na druhej strane vyzývala na stanovenie spôsobov, ktoré nenarušia výkonnosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a potravinárstva. Delegáciu za SPPK viedol podpredseda Andrej Gajdoš, ktorý absolvoval bilaterálne stretnutia s europoslancami ako aj so zástupcami iniciatívy Farm Europe. Hovorilo sa aj o spolupráci v rámci Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami, ktoré v procese rokovania o Spoločnej poľnohospodárskej politike priniesli pozitívne výsledky. Práve to je platforma, ktorá dáva viac kompetencií členským štátom. 

Konferenciu ukončil španielsky minister pôdohospodárstva Luis Planas a bývalý taliansky minister pôdohospodárstva Paolo de Castro. SPPK prispela k formovaniu názorov, ktoré budú mať vplyv na kreovanie stratégie Farm to Fork. To je zároveň aj cieľom SPPK – čo najviac pôsobiť na európske inštitúcie v záujme zabrániť negatívnym dopadom stratégie na slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN