Ekologickejší

Nová za starú. Namiesto starej kotolne na hnedé uhlie nová, moderná plynová prevádzka. Cukrovar v Seredi 22. októbra spustil ekologickejšiu výrobu cukru. Producenti cukru sa touto investíciou pridali k celosvetovému záväzku znižovať množstvo vyprodukovaných emisií. 

Stará kotolňa na hnodouholný prach vzdialená takmer 1,5 kilometra od cukrovaru doslúžila. Jej vysoký komín týčiaci sa nad mestom ostane už len spomienkou na bývalú technológiu a procesy pri využívaní hnedého uhlia ako zdroja tepla v cukrovare. Slovenské cukrovary s.r.o., člen skupiny AGRANA, sa preto rozhodli zainvestovať a za takmer 7 mil. eur postavili modernú kotolňu na zemný plyn a bioplyn priamo v areáli podniku. Pracovať bude aj efektívne – pretože skrátením dĺžky prepravy pary sa výrazne znížia straty energie v tomto výrobnom článku. 

"AGRANA sa zaviazala k CO2-neutrálnej produkcii a vytvorila akčný plán s ambicióznymi, ale realistickými míľnikmi. Preto budeme investovať do konkrétnych projektov na úsporu emisií CO2 spôsobených našou výrobou, aby sme ich do roku 2040 znížili na čistú nulu. Nový plynový kotol v Seredi je cennou súčasťou našej stratégie dekarbonizácie na dosiahnutie našich emisných cieľov," zdôraznil AGRANA CTO Norbert Harringer počas slávnostného otvorenia kotolne v Seredi. 

Technické parametre

AGRANA prijala rozhodnutie postaviť novú kotolňu iba na zemný plyn a bioplyn. Vyber zariadení novej kotolne podliehal najprísnejším podmienkam BAT technológií. Stanovené emisné limity, ktoré nová kotolňa bude dosahovať, sú nižšie v rozmedzí o 20 až 40% ako to stanovuje zákon. Nová kotolňa bude mať výrazný vplyv aj na šetrenie energií pri výrobe cukru. Pôvodný zdroj tepla mal účinnosť kotolne 72%, nový zdroj tepla má účinnosť kotolne 95%. Prevádzkou novej kotolne budú znížené vypúšťané emisie CO2 o minimálne 50%. 

„Investícia je pre cukrovar veľmi dôležitá. Nová moderná kotolňa je krokom k ekologickej výrobe cukru, k znižovaniu nákladov na výrobu energie a k trvalej udržateľnosti. Týmto chceme aj my prispieť k udržaniu sebestačnosti vo výrobe cukru v SR, zabezpečiť stabilitu pracovných miest a prispieť k napĺňaniu emisných cieľov SR aj skupiny AGRANA,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenských cukrovarov s.r.o. Ružena Brádňanová. 

,,Spolu s našimi poľnohospodármi a potravinármi sme vo Vízii rozvoja slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva do roku 2035 vyhodnotili, že pestovanie cukrovej repy a výroba cukru je v našich klimatických podmienkach perspektívne a strategické odvetvie. Preto v nasledujúcom eurofondovom období zvyšujeme podporu pre pestovateľov cukrovej repy z 12 miliónov eur ročne na 13,2 milióna eur ročne. Zároveň vzrastú platby na hektár, podporená výmera aj celková alokácia na cukrovú repu. Oceňujem vedenie cukrovaru v Seredi, že zodpovedne reaguje na požiadavky vyplývajúce z boja s klimatickou zmenou a investuje do inovácií, ktoré prinesú zníženie energetických nákladov a tým aj znižovanie emisií uhlíka a uhlíkovej stopy pri výrobe cukru. Iba neustálym inovovaním a modernizáciou podniky dokážu čeliť globálnym klimatickým výzvam. Na ministerstve sme pripravení poskytnúť im maximálnu podporu," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan po uvedení plynovej kotolne do prevádzky.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček. 

„Úplná sebestačnosť vo výrobe slovenského cukru, bezpečná potravina a zdravá krajina v mieste jej produkcie. To sú mimoriadne benefity slovenského cukru, ktoré chceme aj dnes takýmto spôsobom predstaviť našim spotrebiteľom. Veď čo je viac v dnešnej dobe ako naše zdravie, ktoré si vieme zabezpečiť aj vďaka kvalitným potravinám a čistému životnému prostrediu?“, skonštatoval podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory M. Štefček.   


 
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Sereď sa týmto krokom hlásia ku svojej politike kvality, bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia, ktorej základným princípom je vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov, podnikanie etickým, zákonným a trvalo udržateľným spôsobom.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN