Rodinné podnikanie na Slovensku

Pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorouKonferencia sa bude konať online dňa 27.10.2021 od 10:00 hod.

10:00  Bc. Milan Krajniak, minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

10:15  Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o. 

Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 

Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

10:30 MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia rodinných fariem. 

10:45 Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Definícia rodinného podniku v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike

11:00  Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér

rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO

Výzvy a vyhliadky do budúcnosti pre rodinné podniky na Slovensku

Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO

Rodinné podnikanie od 1992. Predstavenie viacgeneračného rodinného podniku.

Skúsenosti a perspektívy.

11:15 doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta

európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Vzdelávanie v oblasti manažmentu rodinného podnikania na SPU.

11.30 Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai -

Notárksy úrad Nové Zámky

Právne aspekty magického trojuholníku: rodina, majetok a podnik.

11:45 JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s. 

Rodinné podnikanie v poľnohospodárstve v Rakúsku a na Slovensku. Podnetné osobné skúsenosti. Inšpirácia pre rodinné podniky na Slovensku.

12:00 Diskusia

Prijatie komuniké, tlačová konferencia

Registrovať sa môžete kliknutím TU.

Po registrácii vám bude zaslaný link na pripojenie do e-mailu. 

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN