Zasadalo nové Predstavenstvo SPPK

Prvé rokovanie staronového Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory po XXXIV. Valnom zhromaždení SPPK sa uskutočnilo 12. októbra 2021 v Bratislave. Zúčastnili sa ho všetci zvolení členovia predstavenstva /sedem členov je nových/ a aj členovia Dozornej rady SPPK. Počas rokovania dominovala najmä téma aktuálneho stavu prípravy Strategického plánu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027.

Strategický plán k SPP

Hlavná časť rokovania sa sústredila na stav prípravy Strategického plánu. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho informoval členov predstavenstva o aktuálnej situácii v oblasti prípravy. Komora má za sebou viaceré rokovania so zástupcami rezortného ministerstva, v rámci ktorých sa snaží nastaviť budúce pravidlá financovania v novom programovacom období /redistributívna platba, ANC oblasti, ekoschémy/ čo najspravodlivejšie a motivačne pre podniky, ktoré sa venujú hlavne špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe.  

V diskusii sa členovia predstavenstva venovali najmä ANC oblastiam a financovaniu subjektov, ktoré hospodária v horských a podhorských oblastiach. Rovnako hovorili o vyššej podpore potravinárskeho spracovateľského priemyslu, ktorá naďalej výrazne zaostáva za očakávaniami slovenských výrobcov potravín.

Predseda Emil Macho pri téme nových európskych pravidiel vyzval poľnohospodárov a potravinárov k maximálnej aktivite. Najbližšie týždne sú totiž v oblasti prípravy Strategického plánu kľúčové. „Koleso sa láme teraz. Druhá etapa prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky už následne bude v Bruseli“, dodal predseda E. Macho.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN