Únia potravinárov Slovenska upozorňuje na nevyhnutnosť investícií do obnovy výrobných technológií v potravinárskom priemysle

V utorok 10. 2. 2015 sa na pôde SPPK uskutočnilo Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska. Zúčastnení sa zamerali na hlavné ciele, ktorými je obhajoba a ochrana spoločných záujmov a presadzovanie požiadaviek svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku.

Rok 2015 je pre potravinársky priemysel kľúčovým obdobím pre rozbeh nevyhnutných investícií do obnovy výrobných technológií.  Únia potravinárov Slovenska preto plánuje úzko spolupracovať  s rezortom pôdohospodárstva pri formulovaní a vypisovaní výziev týkajúcich sa investícii do hmotného majetku spracovateľských firiem.

ÚPS taktiež podporuje zavedenie systému duálneho vzdelávania do praxe a výchovu nových kvalifikovaných pracovníkov pre potreby potravinárskeho priemyslu. Potravinári sa taktiež budú zasadzovať o rozšírenie učebných osnov o problematiku základných znalostí o potravinách a tým už u detí budovať spotrebiteľský patriotizmus.

Významným nástrojom podpory odbytu je štátna politika v oblasti propagácie a kvality potravín. ÚPS podporuje férové a vyvážené rokovania obchodných reťazcov s domácimi dodávateľmi v smere zvýšenia podielu domácich výrobkov na ich pultoch. Zapojenie domácich dodávateľov do maloobchodnej siete totiž vytvára podmienky pre rast zamestnanosti a podporuje domácu ekonomiku. ÚPS zároveň odmieta akékoľvek administratívne bariéry, ktoré vyplývajú z legislatívy nad rámec smerníc a pravidiel Európskej Únie.  

ÚPS presadzuje zvyšovanie podielu domácich potravín v oblasti verejného a školského stravovania. Zároveň presadzuje zvyšovanie podpory domácej výroby pred prebaľovacími spoločnosťami.

ÚPS apeluje na Policajný zbor SR a Finančnú správu SR naďalej monitorovať a odhaľovať zločiny spôsobené nadmerným odpočtom DPH pri fiktívnych obchodoch s potravinárskym a poľnohospodárskym tovarom. Verejná a štátna správa by sa mali pri objednávaní potravinárskeho tovaru dištancovať od dodávok schránkových firiem registrovaných v daňových rajoch.   

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce