Poslanci Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka schválili predbežnú dohodu o SPP

Vo štvrtok 9. septembra 2021 schválili poslanci Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predbežnú dohodu o SPP na roky 2023-2027: nariadenie o strategických plánoch podporilo 38 členov Výboru, 8 bolo proti a 2 sa zdržali; nariadenie o spoločnej organizácii trhu podporilo 40 poslancov, 5 bolo proti a 3 sa zdržali; horizontálne nariadenie schválilo 39 poslancov, 7 bolo proti a 2 sa zdržali.   

Schválený text je znením neformálnej politickej dohody o SPP, ktorú dosiahli vyjednávači Parlamentu, Rady a Komisie 25. júna 2021 – v rámci rokovaní v trialógoch. Počas júla sa text ešte technicky a právne dolaďoval.

Pre nadobudnutie účinnosti musí dohodu o nových pravidlách poľnohospodárskej politiky EÚ ešte schváliť plénum Európskeho parlamentu (pravdepodobne v novembri 2021) a Rada. Platiť by mali od 1. januára 2023.

Pre poľnohospodárov a potravinárov je dôležité, aby právne záväzná dohoda o SPP bola schválená čo najskôr, keďže na základe tejto dohody sa tvoria národné strategické plány SPP a jej prijatie je predpokladom k včasnému začatiu vykonávania novej SPP.

Aktuálne znenie predbežnej dohody o SPP je priaznivé pre slovenské agropotravinárstvo – ako SPPK informovala už po júnovom trialógu. Znenie dohody však ešte môžu ovplyvniť dva faktory: prípadné neschválenie dohody v pléne Európskeho parlamentu a sekundárna legislatíva.

Čo sa týka schvaľovania v pléne Parlamentu, environmentálne organizácie vyvíjajú v súčasnom období intenzívny nátlak na odmietnutie dohody (predovšetkým v rámci kampane WithdrawTheCAP). A čo sa týka sekundárnej legislatívy, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov doplniť alebo zmeniť niektoré menej závažné prvky legislatívy a prostredníctvom vykonávacích aktov môže Komisia – pod dohľadom výborov, ktoré tvoria zástupcovia krajín EÚ – stanoviť podmienky na zabezpečenie jednotného uplatňovania legislatívy – to sa môže dotknúť napríklad nastavenia stropovania. Komisia teda ešte bude mať (v prípade schválenia aktuálnej dohody v Rade a Parlamente) priestor realizovať svoje nenaplnené ambície – aj keď už iba obmedzený.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN