Vystúpenie hostí VZ SPPK: Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR

Viacnásobné uistenie o dôležitosti poľnohospodárov a potravinárov pre ministerstvo životného prostredia, téma obnovy vodných tokov v časoch klimatických zmien či Plán obnovy a odolnosti – aj o tom boli slová štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču, ktorý so svojim príhovorom vystúpil pred delegátmi XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

Svoj príhovor začal štátny tajomník vymenovaním viacerých výziev, do riešenia ktorých sa musia nutne zapojiť aj samotní poľnohospodári a potravinári. Ide najmä o výzvy spojené s ochranou opeľovačov, súvisiace s klimatickou zmenou, s ekologizáciou poľnohospodárskej výroby či ochranou biodiverzity. 

„Práve poľnohospodári a potravinári sú pre nás parteri, s ktorými budeme tieto výzvy riešiť, s ktorými budeme ekologizovať poľnohospodárstvo a s ktorými zabezpečíme trvalú udržateľnosť výroby potravín. Aj zelená architektúra je jednou z týchto tém,“ uviedol pred delegátmi štátny tajomník Michal Kiča. 

Prihliadame na záujmy agropotravinárov 

Štátny tajomník M. Kiča počas svojho vystúpenia niekoľkokrát zdôraznil, že rezort životného prostredia pri prijímaní nových pravidiel sleduje aj záujmy poľnohospodárov a potravinárov. 

„Vždy, keď niečo riešime, vždy dbáme v čo najširšej miere na záujmy poľnohospodárov. Bolo by na škodu veci a vážnou chybou, ak by sa zelené témy riešili na úkor poľnohospodárov, to nemôžeme pripustiť. Zároveň by takéto kroky boli aj v rozpore so záujmami životného prostredia,“ dodal M. Kiča.

Envirorezort pre potravinárov

Samostatnou témou, o ktorej hovoril štátny tajomník na valnom zhromaždení, bola pripravovaná novinka rezortu týkajúca sa zeleného verejného obstarávania. Podľa štátneho tajomníka už ministerstvo životného prostredia začalo o tejto téme rokovať s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V ďalšom rade plánujú osloviť aj samotných výrobcov potravín. Vhodne nastavenou metodikou chce rezort dosiahnuť, aby sa práve slovenské potraviny viac dostávali do verejných stravovacích služieb. Obmedzenie nákupov zahraničných potravín a surovín by zmiernilo tlak na tvorbu uhlíkovej stopy a aspoň trochu by znížilo prevozy potravín cez pol Európy. 

Aj ďalšie témy 

Vystúpenie Michala Kiču sa dotklo aj ďalších vo verejnosti diskutovaných tém – reformy národných parkov, Plánu obnovy a odolnosti EÚ či pripravovaných krokov rezortu v súvislosti s vysychaním vodných zdrojov najmä na východe Slovenska, ktoré pociťujú aj poľnohospodári. Štátny tajomník MŽP stručne predstavil zamýšľaný cieľ renaturácie vodného toku Latorica na Východoslovenskej nížine, vďaka ktorému by sa obnovila biodiverzita v riečnych ekosystémoch a vyriešil by sa aj nedostatok vlahy na poľnohospodárskej pôde v oblasti Východoslovenskej nížiny. 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce