Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až júni 2021

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až júni 2021 pasívne v objeme – 860,9 mil. EUR. V porovnaní s minulým rokom sa znížilo o 44,1 mil. EUR /4,9 %/.

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo u tukov a olejov až o 148,2 % a u potravín, nápojov a tabaku o 3,5 %. Záporné saldo sa medziročne znížilo pri živočíšnych výrobkoch o 12,5 % a pri rastlinných výrobkoch o 35,4 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júni 2021 bol v objeme 2 472,9 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2020 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 2,7 % vyšší. Vyšší dovoz bol v roku 2021 oproti roku 2020 zaznamenaný v odvetví tukov a olejov o 14,5 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 8,5 %. Medziročne sa dovoz znížil pri rastlinných výrobkoch o 0,5 % a pri živočíšnych výrobkoch o 7,1 %.

V januári až júni 2021 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 1 612,1 mil. EUR, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 7,2 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 12,1 % a vývoz rastlinných výrobkov sa zvýšil o 7,8 %. Zníženie vývozu bolo medziročne zaznamenané u tukov a olejov o 12,3 % a pri živočíšnych výrobkoch o 1,0 %. 

 

DOVOZ v mil. EUR

Odvetvie

I. až VI. 2021

I. až VI. 2020

index 2021/2020

Živočíšne výrobky

533,3

573,9

92,9

Rastlinné výrobky

627,2

630,2

99,5

Tuky, oleje, vosky

92,9

81,2

114,5

Potraviny, nápoje, tabak

1 219,5

1 123,6

108,5

Spolu

2 472,9

2 409,0

102,7

 

VÝVOZ v mil. EUR

Odvetvie

I. až VI. 2021

I. až VI. 2020

index 2021/2020

Živočíšne výrobky

267,1

269,8

99,0

Rastlinné výrobky

549,6

510,0

107,8

Tuky, oleje, vosky

59,3

67,6

87,7

Potraviny, nápoje, tabak

736,1

656,6

112,1

Spolu

1 612,1

1 504,0

107,2

 

SALDO v mil. EUR

Odvetvie

I. až VI. 2021

I. až VI. 2020

index 2021/2020

Živočíšne výrobky

-266,2

-304,2

37,9

Rastlinné výrobky

-77,6

-120,2

42,6

Tuky, oleje, vosky

-33,6

-13,6

-20,1

Potraviny, nápoje, tabak

-483,4

-467,1

-16,3

Spolu

-860,9

-905,0

44,1

 

Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 10.9.2021/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN