Z programu VZ SPPK: Minúta ticha za kolegov, ktorí odišli

XXXIV. Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa začalo spomienkou na zosnulých kolegov. 

Za ostatné mesiace odišlo z radov slovenských poľnohospodárov a potravinárov, a neboli to len členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, niekoľko vzácnych osobností, odborníkov a uznávaných znalcov agropotravinárstva. Spomenieme napríklad bývalého dlhoročného predsedu SPPK Ivana Oravca, profesorov Jána Jecha a Štefana Mihinu, ale aj Arpáda Mészárosa či najnovšie Jozefa Ösziho. Minútou ticha práve za zosnulých kolegov sa začalo XXXIV. Valné zhromaždenie SPPK.

 

Čo by bolo, keby nebolo komory?

Zvolením členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie sa začala úvodná, neverejná časť valného zhromaždenia. Predseda SPPK Emil Macho sa v Správe Predstavenstva SPPK zmienil o najzásadnejších témach, ktorým sa najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku venovala od 33. valného zhromaždenia. 

„Z výpočtu len tých najzásadnejších okruhov, na ktorých sme počas roka pracovali, vyplýva otázka: čo by bolo, keby nebolo komory? Dovolím si poznamenať, že práve SPPK má mimoriadnu zásluhu na výsledkoch niektorých zásadných tém. Spomeniem napríklad výsledok trialógu – dohody o podobe budúcej SPP – ktorý dosiahla Európska komisia, Európsky parlament a Rada EÚ. Je to zásluha aj SPPK v rámci nášho česko-slovenského partnerstva v Konzorciu, ako výsledná podoba vyzerá. Som o tom presvedčený, že sme spolu s našimi českými kolegami napomohli k lepšej verzii pre našich producentov,“ uviedol Emil Macho.

Hlavné témy

Medzi hlavné témy uplynulých mesiacov patrila komunikácia medzi komorou a vtedajším vedením ministerstva pôdohospodárstva. Namiesto odborných tém sa SPPK venovala najmä mediálnej obhajobe poľnohospodárov a potravinárov, ich výrobných postupov a pestovaných plodín. Minimálna odbornosť bývalého ministra v agropotravinárskej oblasti vyústila do nulovej podpory v Pláne obnovy a odolnosti EÚ a vstupu SPPK do štrajkovej pohotovosti. Bol to premrhaný rok nenaplnených príležitostí a komora už takýto rok nechce zopakovať.

V zahraničnej oblasti bola komora aktívna najmä v rámci Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami. Bohatú minuloročnú činnosť máme za sebou a v oblasti legislatívy – najmä pozemkového práva. Prvé dve vlny pandémie ukázali, že komora vie suplovať tak žiadaný informačný servis štátu v oblasti nastavenia covidových pravidiel pre agropotravinárske podniky.

Množstvo aktivít na mediálnej úrovni a v oblasti sociálnych sietí posunulo komoru medzi mediálne žiadané agropotravinárske samosprávy so silným hlasom v spoločnosti.

Poďakovanie za odvedenú prácu

Emil Macho sa počas valného zhromaždenia poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady SPPK (funkčné obdobie 2018-2021) za aktívny prístup k zásadným témam, za motiváciu a podporu v neľahkých časoch. „Ďakujem tiež Únii potravinárov Slovenska, predsedom, podpredsedom a riaditeľom RPPK, regionálnym komorám so štatútom, zväzom a združeniam a všetkým členom SPPK za aktívnu spoluprácu a pomoc pri riešení zásadných agropotravinárskych tém. Moja vďaka patrí aj Úradu SPPK a jeho zamestnancom, bez ktorých by sme nedosiahli mnohé zásadné veci, o ktorých som sa zmienil v Správe Predstavenstva SPPK,“ dodal Emil Macho.

Voľby do orgánov SPPK

Voľby do orgánov komory sprevádzala myšlienka, aby sa v SPPK dokázalo sformovať viacero osobností s výraznou argumentačnou a odbornou schopnosťou presadzovať záujmy komory a regiónov aj na celoslovenskej úrovni. 

Napomohlo k tomu aj krédo bývalého predsedu SPPK Ivana Oravca, ktorú delegátom valného zhromaždenia pripomenul Jozef Urminský: „Želaním Ivana Oravca bolo, aby poľnohospodári a potravinári povýšili presadzovanie celoslovenských záujmov nad svoje vlastné“. 
 

Voľby nového vedenia boli verejné, bez zbytočných prieťahov. Po novom dnes už 19-členné predstavenstvo a 6-členná dozorná rada budú pracovať počas najbližších troch rokov pod vedením predsedu SPPK Emila Macha a predsedu dozornej rady Róberta Kovácsa.

 

Verejná časť valného zhromaždenia

Význam domáceho agropotravinárstva a úlohu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory prišli podporiť v popoludňajších hodinách hostia valného zhromaždenia: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča či predseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. V auditóriu sedeli aj zástupcovia akademickej obce na čele s rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudiou Halászovou, zástupcovia Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, generálni riaditelia sekcií MPRV SR a jemu prislúchajúcich rezortných organizácií a partnerských stavovských organizácií vrátane Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Pred hostí a delegátov XXXIV. VZ SPPK vystúpili s príhovormi minister S. Vlčan, štátny tajomník MŽP SR M. Kiča, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahuta a predseda Zemědělského svazu ČR M. Pýcha. Podrobnejšie sa ich vystúpeniu budeme venovať v ďalšom článku z VZ SPPK.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce