Oslavy ušľachtilosti koní

V areáli PVOD Madunice sa 22. augusta uskutočnil už 5. ročník Dňa koní, organizovaný Zámockým jazdeckým klubom Hlohovec, ktorý sídli v stajniach PVOD Madunice viac ako 23 rokov.

Podujatie si už širokom okolí vybudovalo tradíciu, čo dokazuje aj každoročne sa navyšujúci počet prítomných divákov.

Otcom myšlienky tohto spôsobu oslavy ušľachtilosti koní bol zakladateľ Zámockého jazdeckého klubu Hlohovec Vojtech Potocký, ktorý nás, žiaľ, nečakane a náhle opustil v januári tohto roka. V úcte k jeho pamiatke sa niesli i otváracie príhovory starostky obce Madunice Aleny Jelušovej a predsedu PVOD Madunice a tajomníka Zámockého jazdeckého klubu Olivera Šiatkovského. Obaja poďakovali manželke Janke Potockej a synovi Richardovi Potockému za to, že pokračujú v tradícii tohto podujatia aj po úmrtí Vojtecha Potockého. Po príhovoroch odznela z úst speváka Paľa Drapáka emotívna pieseň „Modlitba koňa“, ktorou odštartoval svoj krátky recitál.

Nasledovali drezúrne vystúpenia koní, ukážka westernového jazdenia i predvedenie činnosti Jazdnej polície SR. Do čias dávno minulých všetkých prítomných prenieslo predstavenie stredovekého rytierskeho turnaja. Obdivovatelia koní hlasne aplaudovali všetkým predstaveniam a výkonom koní.

Popri hlavnom programe malých návštevníkov zaujala aj malá expozícia Poľnohospodárskeho múzea PVOD, v ktorom mohli nájsť historickú techniku využívanú pri obrábaní pôdy a spracovaní vypestovaných produktov.

Spojenie profesionálneho alebo záujmového jazdeckého športu s poľnohospodárstvom má svoju logiku a aj históriu. Aj preto vítame akcie tohto typu, kde sa snúbi láska k zvieratám, láska k prírode s produkciou potravín a krmív pre hospodárske zvieratá. Táto symbióza ukazuje, že vidiecky spôsob života, života v spätosti s prírodou, životným prostredím a aktívnym trávením voľného času je tou správnou protiváhou k uponáhľanému štýlu života miest. Dokáže deťom a mladým ľuďom priblížiť a zatraktívniť život na vidieku i prácu v poľnohospodárstve. S veľkou pravdepodobnosťou sa minimálne niektorí z účastníkov tejto akcie rozhodnú pre prácu v poľnohospodárstve či pre život vo vidieckych oblastiach.

Tešíme sa na stretnutie o rok.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN