Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 28. júna 2021

Predsedal Jerzy Wierzbicki (PL).

Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky

Sekretariát na úvod pripomenul informácie o prebiehajúcej revízii, ktorej cieľom má byť väčšie zameranie na zvýšenie udržateľnosti potravinového systému, stimuláciu spotrebiteľov k udržateľnému výberu a zefektívnenie procesu implementácie harmonizácie správy jednoduchých a zložených programov. Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu a  usporiada dvojdennú konferenciu (12. – 13. 7.). V prvom štvrťroku 2022 by mala zverejniť legislatívny návrh revidovanej propagačnej politiky, ktorý v roku 2022 prejde štandardným legislatívnym procesom. Sekretariát identifikoval 4 hlavné riziká v procese revízie: vyradenie mäsa a vína z propagačnej politiky, zameranie sa na propagáciu iba ekologického poľnohospodárstva a rozpočtové škrty. Teraz plánuje ďalšie akcie: stretnutia s kabinetom komisára V. Dombrovskisa a J. Wojciechowskiho, rokovania so Stálymi zastúpeniami krajín pri EÚ a organizácie vyzýva na kontakt s národnými expertmi na propagačnú politiku.

Sekretariát ďalej informoval o európskom pláne boja proti rakovine, v rámci ktorého sa bude Komisia usilovať o revíziu politiky alkoholických nápojov, podporu udržateľnejšej výroby a spotrebu so zameraním na nižšiu konzumáciu červeného a spracovaného mäsa s väčším podielom ovocia a zeleniny. V Parlamente bol vytvorený Osobitný výbor pre boj proti rakovine (BECA), ktorý pripravuje svoju správu (predstavenie v júli).

V diskusii AT reprezentant upozornil, že primárnym cieľom propagačnej politiky je posilnenie konkurencieschopnosti EÚ poľnohospodárstva  a nemá nič spoločné s politikou týkajúcou sa zdravia.

Predsedajúci pripomenul, že propagačná politika je súčasťou SPP a SPP je tiež financovaná. Diskusie o zmene cieľov propagačnej politiky sú tak proti cieľom SPP. Takisto vyzval na kontaktovanie europoslancov ohľadom prípravy kompromisných pozmeňovacích návrhov k stanovisku k stratégii F2F.

 

Prezentácia a výmena názorov na ročný pracovný program na rok 2022

Sekretariát sa po veľmi negatívnych skúsenostiach pri príprave ročného pracovného programu propagačnej politiky na rok 2021 začal už intenzívne venovať programu na rok 2022. Veľkým rizikom je vyradenie mäsa, vína a alkoholických nápojov z propagačnej politiky, v tom prípade by hrozilo, že by sa spotrebitelia preorientovali na dovozy z tretích krajín, ktoré pritom  nespĺňajú prísne štandardy EÚ. Sekretariát vyzval na zaslanie konkrétnych príkladov využitia propagačnej politiky  na preukázanie týchto tvrdení. V EÚ je vyprodukovaných 70 % vína, dôležitým odvetvím je bravčové, hovädzie aj hydinové mäso, preto je prístup k propagačnej  politike pre ne dôležitý. V opačnom prípade budú mať možnosť propagovať svoje výrobky iba veľké nadnárodné spoločnosti .

V diskusii AT reprezentant upozornil, že jedným z najdôležitejších sloganov EÚ je Jednota v rozmanitosti, čo platí aj pre potraviny. Predseda uviedol, že mimovládne organizácie sa usilujú o náhradu mäsa (rastlinné náhrady, laboratórne pestované mäso). Upozornil na veľký pokrok živočíšnej výroby v oblasti dobrých životných podmienok  a zdravia zvierat.

 

Sekretariát ďalej prezentoval návrh pracovného programu politiky EÚ na podporu poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia na rok 2022 pre jednoduché a zložené programy:

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Európska komisia navýšila rozpočet na propagáciu ekologických produktov na vnútornom trhu EÚ na 14 mil. EUR. Sekretariát odmieta kategóriu „správna strava“ (proper diet), pretože propagačná politika nemá riešiť, kto má čo konzumovať. Za pozitívne označil navýšenie rozpočtu oproti roku 2021, stále však ide o nižšiu čiastku než v roku 2020.

V diskusii FR reprezentantka navrhla kombinovať propagáciu ekologických a inak udržateľných výrobkov s inými certifikovanými schémami, podľa DK reprezentanta by bolo vhodné počas rokovania CDG predstaviť Komisii dopyt na trhu, aby schémy zohľadňovali aj podiel na trhu. BE reprezentant uviedol, že práve propagácia všetkých poľnohospodárskych produktov, vrátane mäsa, predstavuje súčasť rozmanitej stravy, mal by byť preto upresnený termín „správna strava“.

 

Prezentácia a výmena názorov na program rokovania CDG

Rokovanie CDG sa bude konať 1. 7. 2021, sekretariát pripravil niekoľko otázok a pripomienok, napr.:

Prečo je kategória ovocia a zeleniny v programe na 2022 nazvaná „správna strava“?

Budú kritériá udržateľnosti 2022 rovnaké ako v roku 2021?

Aké sú štatistiky Komisie ohľadom rozpočtu tretích krajín na propagačnú politiku?

Aká budúcnosť rozpočtu vyhradeného na vlastné misie Komisie na rok 2021 (9,5 mil. EUR) vzhľadom na to, že kvôli pandémii nebolo možné cestovať?

Aj napriek určitému navýšeniu rozpočtu 2022, stále ide o nedostatočnú sumu vzhľadom na krízu vyvolanú pandémiou.

Počas rokovania bude predstavené aj prehlásenie predsedu pracovnej skupiny C-C pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN