Schvaľovanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 30.07.2021 zahájila schvaľovanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2021. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov, ovce a kozy nad 12 mesiacov. 

Platobná agentúra už schválila 2 448 žiadostí v sume 3 526 199,99 EUR z 2 461 podaných žiadostí v celkovej sume 3 543 733,12 eur.
Na podporu dojčiacich kráv je stanovený národný strop 28 080 dobytčích jednotiek a pre ovce a kozy nad 12 mesiacov je stanovený národný strop 45 863 dobytčích jednotiek. V prípade dojčiacich kráv bol tento strop prekročený a z tohto dôvodu je pre túto schému určený koeficient krátenia na úrovni 0,44208637. Pri jednej oprávnenej a schválenej dobytčej jednotke je priznaný a podporený počet 0,44 dobytčej jednotky.

Túto informáciu nájdete na linku: Schvaľovanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2021 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN