Informácia pre chovateľov ošípaných - 32. týždeň 2021

Chov ošípaných na Slovensku je v nezávidenia hodnej situácii. Chovatelia musia čeliť obrovským nástrahám afrického moru ošípaných. V tejto súvislosti chceme upozorniť chovateľov, aby nepoužívali čerstvú slamu na podstielanie, môže to byť jeden zo zdrojov nákazy. Ak slamu, tak z minuloročnej žatvy. Akoby toho nebolo málo, musia chovatelia ešte čeliť aj najnižším cenám v rámci Európy. Nižšie ceny sú len v Holandsku a Belgicku. Pokles cien zaznamenali takmer vo všetkých krajinách EU, ale najvyšší pokles bol v Španielsku, ktoré vyvážalo najviac ošípaných z Európy do Číny, čo sa prejavilo po zastavení dovozu jatočných ošípaných z Európy.

Chov ošípaných v súčasnosti prekonáva obrovskú krízu a vyhliadky na lepšiu budúcnosť sa zrejme v tejto situácii tak skoro nedočkáme. Túto situáciu zhoršuje aj nárast cien obilovín, sóje. Ceny ošípaných sú navyše na tej najnižšej možnej úrovni. Z toho dôvodu zrušili viacerí chovatelia chov ošípaných, respektíve znížili stavy na únosnú mieru, aby sa nedostali do finančných problémov zo straty produkcie bravčového mäsa. Cena jatočných ošípaných je za posledné roky najnižšia, aj keď  by sa situácia výraznejšie zmenila k lepšiemu, mnohí chovatelia sa už nevrátia k produkcii bravčového mäsa. To hovoria samotní chovatelia, ktorí patria medzi malých a stredných producentov. To záleží už len na nastavení podmienok štátu, samotný chovateľ tento problém nevyrieši. Na Slovensku sa momentálna cena pohybuje v rozmedzí 1,10 - 1,15 € za kg živej hmotnosti, horná hranica je na menších bitúnkoch. Najčastejšia cena sa približuje k spodnej hranici. Cena odstavčiat sa pohybuje od 2,20 – 2,80 € za kg živej hmotnosti.  

Ceny jatočných ošípaných v 30. týždni 2021

Krajina

Cene v € /100 kg JUT

Rozdiel v cene v € /100 kg JUT

Rozdiel v cene v € /100kg

živ. hmot.

Cena jat. ošípaných

v € /1kg

živ. hm.

 

19.07.2021

26.07.2021

26.07. 2021

 

Nemecko

149,02

148,59

-0,43

-0,33

1,16

Česká rep.

145,68

143,68

-2,01

-1,56

1,12

Maďarsko

145,85

145,92

0,07

0,05

1,14

Poľsko

139,52

144,90

5,37

4,18

1,13

Rakúsko

168,32

168,07

-0,25

-0,19

1,31

Slovensko

140,63

142,55

1,92

1,49

1,11

Holandsko

135,12

133,06

-2,06

-1,60

1,04

Dánsko

158,64

155,02

-3,62

-2,82

1,21

Španielsko

173,48

163,20

-10,28

-8,00

1,27

Francúzsko

149,00

147,00

-2,00

-1,56

1,14

Chorvátsko

143,84

144,84

1,00

0,78

1,13

Belgicko

130,12

130,12

0,00

0,00

1,01

Bulharsko

182,08

182,25

0,16

0,13

1,42

Rumunsko

145,46

144,28

-1,18

-0,92

1,12

EÚ-28

150,95

150,00

-0,95

-0,74

1,17

 

Odporúčané ceny pre 32. týždeň  2021:                                                                             

Podľa doterajšieho vývoja cien na Slovensku odporúčame dojednávať cenu jatočných ošípaných od 1,10 – 1,15€ za kg živej hmotnosti. Cena odstavčiat zostáva na úrovni 2,20 – 2,80  € za kg živej hmotnosti. 

 

MVDr. Andrej Imrich  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN