Krok vpred

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta, že štát ide zvýšiť objem finančných zdrojov do poľnohospodárstva. Viac zdrojov do poľnohospodárstva je krokom vpred. Zároveň však trvá na tom, že peniaze musia byť použité prioritne na zvýšenie výkonnosti agropotravinárstva.  
 
 
Vláda SR dnes (21. júla) rozhodla, že od roku 2023 štát zvýši spolufinancovanie podpory z európskych zdrojov do rozvoja vidieka  o 285 mil. eur. Peniazmi zo štátneho rozpočtu prispeje do tzv. 2. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky na programovacie obdobie na roky 2023 až 2027 . Oproti súčasnému stavu, kedy je spolufinancovanie štátu na úrovni 25,7%, sa po novom navýši spolufinancovanie na 36,9%.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na jednej strane hodnotí toto rozhodnutie ako krok vpred. Zvýšenie spoluúčasti štátu na financovaní poľnohospodárstva bude totiž skokové. Na strane druhej najväčšia a najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku upozorňuje na niektoré premenné, ktoré by mohli v konečnom dôsledku korigovať sľubne vyznievajúcu podporu:  
 
  • Spôsob a oblasti, ktoré budú podporené: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude presadzovať, aby sa 285 miliónov eur prioritne použilo na zvýšenie výkonnosti hlavne  agropotravinárskeho sektora.
  • Schválený balík finančných prostriedkov by nemal ísť na pozemkové úpravy a životné prostredie, ktoré sú, resp. mali byť financované z Plánu obnovy a odolnosti EÚ 
  • Aká bude  výška podpôr a spolufinancovania agropotravinárstva v okolitých krajinách
 
Veríme, že vláda po dnešnom schválení spolufinancovania 2. piliera na úrovni 36,9% nesiahne poľnohospodárom na ďalší zdroj financovania – na štátnu pomoc. Našou snahou je, aby ju štát na najbližších 7 rokov zachoval v ročnej výške minimálne 90 mil. eur. Viac finančných prostriedkov pre agropotravinárstvo znamená aj viac kvalitných slovenských potravín, menej dovozových výrobkov v obchodoch neznámej kvality, intenzívnejšiu starostlivosť o vidiek a úpravu krajiny. To sú oblasti, na ktorých záleží aj nám, poľnohospodárom – či už hovoríme o malých a mladých farmároch alebo o veľkých poľnohospodárskych podnikoch a družstvách“, uviedol v reakcii na vládou schválený materiál predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto žiada,  aby štát a rezortné ministerstvo nastavili použitie poskytnutých financií na spolufinancovanie agropotravinárskeho sektora systémovo a bez diskriminácie akejkoľvek formy hospodárenia na pôde. O nasmerovaní týchto zdrojov je SPPK pripravená rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN