Na Turci ocenili prácu poľnohospodárov

V obci Belá-Dulice sa pri príležitosti 25. výročia novodobej agrárnej politiky na Slovensku uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien Turčiansky naj poľnohospodár a Turčianska mliečna liga 2015. Podujatie organizovala Turčianska poľnohospodárska a potravinárska komora Martin, na ktorej  čele stojí predseda Marián Kohút. Podujatia sa zúčastnilo približne 160 predstaviteľov z celého regiónu.

Ocenili vyše 100 poľnohospodárov z rôznych kategórii, ktorí sa veľkou mierou pričinili o priaznivé výsledky, ktoré Turčiansky región dlhodobo dosahuje. Potvrdil to aj moderátor a hlavný organizátor podujatia Marián Kohút. „Z výsledkov vidieť, že Turiec je jedným z najprodukčnejších regiónov Slovenska. Bez cieľavedomej práce každého zamestnanca daného podniku by však výsledky neboli také, aké sú.“

Organizátori ocenili aj osobnosti Turčianskeho regiónu, ktorí sa svojim úsilím zaslúžili o spomínané priaznivé výsledky. Ceny si prevzali: Mirko Hrča, prezident zväzu chovateľov rýb na Slovensku, Zlatica Holubová, predsedníčka poľnohospodárskeho družstva Gader, Ján Pliešovský, niekdajší ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Bohumir Sumka, predseda predstavenstva poľnohospodárskeho družstva Belá-Dulice.

Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva z Ministerstva pôdohospodárstva SR Ján Vajs vyzdvihol prácu všetkých, ktorí sa venujú živočíšnej výrobe. Taktiež poznamenal, že  poľnohospodári nie sú v našej spoločnosti docenení, a preto majú takéto podujatia svoj význam.

Ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim pri svojom príhovore informoval zúčastnených poľnohospodárov o časovom a vecnom postupe implementácie budúceho programového  obdobia. Vyzdvihol prácu TRPPK Martin a organizáciu podujatia.

V regióne chcú s odmeňovaním pokračovať aj v budúcnosti. Turčiansku mliečnu ligu budú organizátori vyhodnocovať každoročne a Turčiansky naj poľnohospodár by sa mal konať každých päť rokov.

Veľké poďakovanie patrí spomínanému predsedovi TRPPK Mariánovi Kohútovi, ktorý sa zhostil úlohy organizátora a moderátora veľmi dobre. 

Matej Korpáš, tlačový odbor

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce