Stanovisko SPPK k schválenej novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nie je stotožnená so schválenou novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Sme toho názoru, že aktuálna podoba výrazne oslabí doterajšiu rovnováhu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, ktorú zaručovala doteraz platná novela zákona. Za najvážnejšiu zmenu, s ktorou nemôžeme súhlasiť, považujeme predĺženie lehoty splatnosti faktúr za dodané potraviny, vrátane vybraných potravín, ktorými sú pekárske výrobky s trvanlivosťou do 10 dní.
 
Je nám ľúto, že poslanci NR SR nerešpektovali spoločnú výzvu slovenských potravinárov, aby pri schvaľovaní európskej smernice nemenili doteraz platný zákon. Namiesto zachovanie súčasnej ochrany potravinárov v zákone sa novelou ich postavenie zhorší. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce