Stav jesenných prác k 29. septembru 2014

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR je výmera kukurice na zrno v roku 2014 zaokrúhlene 219.607 ha, čo je výmera nižšia ako v roku 2013 (231,5 tis. ha), a  viac ako v rokoch  2012 (211.800 ha) a 2011 (193.800 ha). Výmera slnečnice sa od roku 2007 zvyšovala, keď v roku 2011 bola výmera 89.500 ha, v roku 2012 bol výmera 90.500 ha, v roku 2013 došlo k zníženiu výmery na 83.800 ha a v roku 2014 je zaokrúhlene len 77.083 ha.

 

Výmera cukrovej repy sa v roku 2013 zvýšila v porovnaní s rokom 2012 z 19.800 ha na 20.300 ha a tento trend pokračoval aj v roku 2014, kedy výmera podľa ŠÚ SR dosiahla 22.077 ha.

 

Výmera zemiakov sa za posledné roky výrazne znížila, v roku 2013 je podľa údajov ŠÚ SR výmera 9.100 ha, podľa údajov z regiónov je však pestovateľská výmera nižšia. V roku 2014 je výmera zemiakov len 8.340 ha.

 

Jesenný zber pokračoval v regiónoch počas 37. a 38. týždňa. Nadmerné zrážky spôsobili podmáčanie porastov, ktoré spomalili osevné práce, ale aj zber plodín.

 

 

Prehľad osiatych plôch, produkcia a úroda jednotlivých plodín  k 29.9.2014

 

Plodina

*osiata výmera

pozberaná od začiatku zberových prác

Priemerná úroda

ha

ha

t/ha

Kukurica na zrno

219 607

2 252

6,69

Slnečnica

77 083

36 086

2,98

Cukrová repa

22 077

171 352

64,13

Zemiaky

8 340

37 426

23,87

 

zdroj: ŠÚ SR*, SPPK, RPPK, výmery sú zaokrúhlené na celé čísla

 

Spracovali: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Mgr. Peter Lacina, odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN