Stav žatevných prác k 2. septembru 2014

Mnohí poľnohospodári zo strednej a severnej časti Slovenska avizujú ukončenie žatvy až v priebehu najbližších dvoch týždňov, a to za predpokladu, že sa počasie zlepší a zrážky nebudú pokračovať. Podniky, ktoré sa zaoberajú aj chovom hospodárskych zvierat  majú problém nielen zobrať úrodu hustosiatych obilnín či repky olejky, ale ja pri zbere krmovín.

Kritická je situácia na Liptove, kde ku koncu 35. týždňa bolo zožatých menej ako 30 %  celkovej výmery obilnín. Na Liptove sú podniky, ktoré ešte nezačali vôbec so žatvou.  Pozemky sú premočené, kombajny zapadávajú, a sú plochy ktoré sa vôbec nepozberajú na ktorých stojí voda. Slama hnije na poli, a tak reálne hrozí, že pre živočíšnu výrobu nebude dostatok kŕmneho obilia a slamy. Hrozí, že repka a oziminy nebudú zasiate v agrotechnickom termíne.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 15.08.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov k 02.09.2014.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 15.08.2014

Odhad úrody**

k 15.07.2014

Súčasné úrody***

k 02.09.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

5,27

3,98

5,66

Jačmeň jarný

4,64

3,82

4,85

Jačmeň ozimný

5,14

-

4,99

Jačmeň spolu

4,74

-

4,88

Raž

3,86

-

3,91

Ovos

2,79

-

3,28

Triticale

3,90

-

3,97

Hustosiate obilniny spolu

5,00

-

5,35

Repka olejka

3,34

2,23

3,65

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,  odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN