Stav žatevných prác k 25. augustu 2014

Počas 34. týždňa počasie opäť prerušovalo žatevné práce, ktoré stále nie sú dokončené. Mnohí poľnohospodári meškajú s v prácach, keď z dôvodu nepriaznivého počasia nemôžu dodržať agrotechnické termíny. Ani počas 34. týždňa nebol dokončený zber obilnín. Počasie má negatívny vplyv aj na zber krmovín, a tak podniky s chovom hospodárskych zvierat najmä v regiónoch stredného a severného Slovenska upozorňujú na problémy so zberom úrody, slamy, či sušením sena.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 15.08.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 15.08.2014

Odhad úrody**

k 15.07.2014

Súčasné úrody***

k 25.08.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

5,27

3,98

5,68

Jačmeň jarný

4,64

3,82

4,88

Jačmeň ozimný

5,14

-

4,99

Jačmeň spolu

4,74

-

4,89

Raž

3,86

-

3,91

Ovos

2,79

-

3,38

Triticale

3,90

-

4,11

Hustosiate obilniny spolu

5,00

-

5,38

Repka olejka

3,34

2,23

3,67

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,  odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN