Stav žatevných prác k 19. augustu 2014

Počas 33. týždňa počasie opäť prerušovalo žatevné práce. V niektorých okresoch poľnohospodári nemohli pokračovať v žatve, obilie stárne a dochádza k poľahnutiu porastov. Pšenica bola do konca 33. týždňa  pozberaná z výmery viac ako  356 tis. ha, priemerná úroda bola  od 2,73 t/ha do 6,29 t/ha. Jačmeň jarný bol zobratý z výmery viac ako 111 tis. ha, priemerná úroda sa pohybovala od 2,73 t/ha do 6,29  t/ha. Jačmeň ozimný bol zobratý z výmery viac ako  26 tis. ha, priemerná úroda bola od 2,89 t/ha do 6,08 t/ha. Repka bola zožatá z výmery viac ako 122 tis.ha, priemerná úroda sa  pohybovala od 2,63 t/ha do 4,35 t/ha. 

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 20.06.2014

Odhad úrody**

k 15.07.2014

Súčasné úrody***

K 18.08.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,98

5,71

Jačmeň jarný

4,36

3,82

4,88

Jačmeň ozimný

4,82

-

4,93

Jačmeň spolu

4,45

-

4,90

Raž

3,76

-

3,93

Ovos

2,83

-

3,43

Triticale

3,71

-

4,11

Hustosiate obilniny spolu

4,68

-

5,40

Repka

2,97

2,23

3,67

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Spracovali: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Mgr. Peter Lacina, odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN