Stav žatevných prác k 11. augustu 2014

Žatevné práce boli opäť prerušované zrážkami, a tak žatva naďalej postupuje pomaly.  Poľnohospodári pokračovali  u pšenice, jačmeňa jarného a repky. Repka je zobratá z viac ako 95 % osiatej plochy a  jačmeň ozimný z viac ako 93 % osiatej plochy.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 20.06.2014

Odhad úrody**

k 15.07.2014

Súčasné úrody***

K 11.08.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,98

5,70

Jačmeň jarný

4,36

3,82

4,78

Jačmeň ozimný

4,82

-

4,93

Jačmeň spolu

4,45

-

4,81

Raž

3,76

-

4,09

Ovos

2,83

-

3,40

Triticale

3,71

-

4,11

Hustosiate obilniny spolu

4,68

-

5,37

Repka

2,97

2,23

3,68

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Poľnohospodári podľa údajov z regiónov zobrali počas týždňa približne 3 % celkovej osiatej plochy   repky olejky. Jačmeň ozimný bol počas týždňa zobratý z 1 % celkovej osiatej plochy, jačmeň jarný takmer z  3 % celkovej osiatej plochy a pšenica bola pozberaná zo viac ako 6 % celkovej osiatej plochy. Napriek rýchlemu začiatku žatevných prác (prvá žatva bola už v polovici júna) sa termín ukončenia žatvy posúva.

 

Spracovali: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN