Stanovisko SPPK k pripravovaným investičným výzvam

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta štyri investičné výzvy do agropotravinárstva v celkovej hodnote 337 mil. eur. O tejto pripravovanej forme pomoci včera /29. marca/ informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.
 
 
Vyhlásenie výziev a ich cielená pomoc je mimoriadne dôležitá a to najmä preto, že štát sa chystá finančne podporiť práve tú časť agropotravinárstva, ktorá prináša žiadanú pridanú hodnotu vo forme vyššej zamestnanosti na vidieku a pestrosti potravín – teda špeciálnu rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, podporu malých a začínajúcich poľnohospodárov a potravinársky spracovateľský priemysel. Výzvy zacielené na investície zmiernia výrazný technologický dlh odvetvia. Napríklad len v prípade potravinárskeho spracovateľského odvetvia sa vyšplhal takmer na 1 mld. eur.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zároveň verí, že všetky náležitosti výziev a hodnotiace kritériá na výber projektov budú nastavené v úzkej súčinnosti s poľnohospodárskou odbornou verejnosťou. Presadzujeme hlavne odstránenie subjektívnych hodnotiacich kritérií a zjednodušenie verejného obstarávania.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN