Sme za intenzívnejšiu podporu potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby producentom potravín opätovne pomohlo pri zmiernení následkov pandémie koronavírusu. SPPK navrhuje vypísať ďalšiu výzvu pre potravinárske podniky, ktorá bude zacielená pre všetkých potravinárov.
 
 
Situácia v odvetví je dlhodobo kritická. Aktuálne ju prehlbuje pandémia a slabá podpora potravinárskeho priemyslu cez schémy pomoci schválené aj na úrovni EÚ.  Potravinári sa do konca augusta minulého roku mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Výzva však platila iba pre vybrané sektory potravinárskeho priemyslu, kam nepatril druhospracovateľský potravinársky priemysel (napr. pekári) a zároveň sa do nej nemohli prihlásiť ani  všetky veľké potravinárske podniky. Potravinárom, ktorí splnili kritériá výzvy, akurát v týchto hodinách nabiehajú peniaze na účty.
 
SPPK aktuálne navrhuje, aby ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo aj druhú covidovú výzvu, ktorá už bude pre všetkých potravinárov. Nemala by byť ako prvá výzva diskriminačná k sektorom potravinárskeho priemyslu, veľkým podnikom a prepojeným  potravinárskym podnikom, ktoré tvoria kostru potravinárskeho priemyslu Slovenska.
 
Poskytnutými peniazmi by potravinári vykryli svoje zvýšené náklady na protipandemické a hygienické opatrenia vo firmách. Zároveň by slúžili aj na kompenzáciu strát, keďže už mesiace nemôžu dodávať svoje výrobky pre gastro sektor.
 
V ďalšom kroku žiadame vyčleniť finančné prostriedky pre potravinárov aj z rozpočtu MPRV SR na štátnu pomoc pre potravinárov. Takúto formu pomoci cez národné zdroje umožňuje aj EÚ a preto k nej pristúpili už viaceré členské krajiny. Napríklad Česká republika vyhlásila už druhú výzvy dotačného programu pre český potravinársky priemysel „Agricovid potravinářství“, ktorú uzatvára do konca apríla 2021.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN