Stav žatevných prác k 4. augustu 2014

Žatevné práce podobne ako v 30. týždni boli prerušované zrážkami aj v 31. týždni. Práce počas 31. týždňa takmer nepokročili. Poľnohospodári podľa údajov z regiónov zobrali 92,6 %   repky olejky. Jačmeň ozimný je zobratý z viac ako  93 % výmery, jačmeň jarný takmer z  82 % výmery a pšenica je pozberaná zo viac ako 71 % výmery.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 20.06.2014

Odhad úrody**

k 15.07.2014

Súčasné úrody***

K 04.08.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,98

5,71

Jačmeň jarný

4,36

3,82

4,92

Jačmeň ozimný

4,82

-

4,97

Jačmeň spolu

4,45

-

4,93

Raž

3,76

-

4,18

Ovos

2,83

-

3,46

Triticale

3,71

-

3,98

Hustosiate obilniny spolu

4,68

-

5,42

Repka

2,97

2,23

3,68

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Podľa údajov z regiónov sú súčasné priemerné úrody jednotlivých plodín vyššie ako výsledky získané za posledné roky. Opätovne však subjekty upozorňujú na zníženú kvalitu zobratej úrody.

 

Spracovali: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Ing. Ján Baršváry, Ing. Peter Lacina, odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN