Stav žatevných prác k 21. júlu 2014

Žatevné práce v 29. týždni pokračovali v regiónoch zberom obilnín.   Mnohé poľnohospodárske subjekty hospodáriace v južných okresoch západného, stredného a východného Slovenska postupne končia zber jačmeňa ozimného a repky olejky a pokračujú v zbere jačmeňa jarného, pšenice, triticale, raži, ovsa a ostatných hustostiatych obilnín a strukovín.

V regióne Stará Ľubovňa  a na Orave došlo z dôvodu lokálnych záplav ku škodám na poľnohospodárskych plodinách. Lokálne záplavy spôsobili škody vo viacerých katastroch obcí v regiónoch.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 20.6.2014

Odhad úrody**

k 15. 7. 2014

Súčasné úrody***

K 21.7.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,98

5,76

Jačmeň jarný

4,36

3,82

5,21

Jačmeň ozimný

4,82

-

5,17

Jačmeň spolu

4,45

-

5,20

Raž

3,76

-

4,12

Ovos

2,83

-

2,93

Triticale

3,71

-

3,73

Hustosiate obilniny spolu

4,68

-

5,54

Repka

2,97

2,23

3,75

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

 

Podľa údajov z regiónov sú výsledky žatvy nad úrovňou minulého roku, pričom je zožatá úroda z najúrodnejších plôch. Na základe údajov z jednotlivých regiónov lokálne zrážky spôsobujú poľahnutie porastov  a kvalita zrna je v niektorých prípadoch nízka.  Ceny jednotlivých sledovaných komodít naďalej klesajú.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN