Stanovisko SPPK

Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
 
 
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je z pohľadu agropotravinárskeho sektora na Slovensku zásadným legislatívnym nástrojom na reguláciu a obmedzenie uplatňovania nekalých obchodných praktík a tým pádom slúži na vytvorenie spravodlivejšieho rámca pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy v obchode s potravinami. Zákon od svojho vzniku prechádzal zásadnými úpravami a až posledná novela z roku 2019 preniesla jeho reálnu uplatniteľnosť v praxi. Zásadnými zmenami bolo podrobnejšie zadefinovanie neprimeraných podmienok, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, zadefinovanie generálnej klauzuly a nastavenie vhodných podmienok pre výkon kontroly a uplatnenie sankcií zo strany štátu.
 
Od aktuálnej novely zákona o neprimeraných podmienkach sme očakávali v prvom rade povinnú transpozíciu európskej smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.
 
 
"V žiadnom prípade nepodporujeme akékoľvek zásahy do aktuálne platného znenia zákona č. 91/2019, ktoré povedú k zmene základnej filozofie zákona – chrániť subjekty s menšou ekonomickou silou a slabšou vyjednávacou pozíciou. Veríme, že našim spoločným cieľom je posilnenie právneho rámca na ochranu výrobcov potravín aspoň v oblasti tých najkrikľavejších formách zneužívania reálneho dominantného postavenia obchodu", uviedol zástupca SPPK a predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár na tlačovej besede 12. marca. 
 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentovaný pozmeňovací návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporuje vzhľadom na to, že zachováva aktuálne nastavenú ochranu „slabšej“ strany v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode s potravinami na národnej úrovni, ktorou sú slovenskí výrobcovia potravín.
 
ilustračné foto
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora rovnako podporuje navrhovanú zmenu, aby sa zviditeľnilo vedľa loga privátnych značiek aj logo konkrétneho výrobcu potraviny. Potraviny nevznikajú v obchodoch, ale u poľnohospodárov a potravinárov, preto je úlne normálne, že spotrebiteľ bude môcť ponovom vedieť, kto presne potravinu privátnej znečky vyrobil a najmä v ktorej krajine ju vyrobil. Zákazníci sa začínajú postupne pýtať na pôvod potraviny, takže takýmto spôsobom sa budú môcť aj lepšie rozhodnúť, či kúpia potravinu pod privátnou značkou vyrobenú na Slovensku alebo v zahraničí. Navyše táto zmena ide aj v súlade s európskou filozofiou, ktorá hovorí o budovaní priameho vzťahu so spotrebiteľom, o lepšom budovaní lokálych či regionálnych značiek výrobcov potravín.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN