Stav žatevných prác k 14. júlu 2014

Počas 28. týždňa pokračovali žatevné práce najmä v regiónoch Bratislava, Senec, Trnava, Senica, Galanta, Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Levice, Prievidza, Zvolen, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Košice, Prešov  a Vranov nad Topľou. Počas týždňa boli práce prerušené z dôvodu zrážok.

 

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 20.6.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.6.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov.

 

Plodina

Odhad úrod podľa ŠÚ SR k 20.6.2014

Odhad úrody podľa NPPC/VÚPOP

k 15. 6. 2014

Súčasné úrody SPPK/RPPK

K 14.7.2014

t/ha

t/ha

t/ha

Pšenica

4,91

3,99

4,96

Jačmeň jarný

4,36

3,52

5,03

Jačmeň ozimný

4,82

x

4,99

Jačmeň spolu

4,45

x

5,01

Raž

3,76

x

5,00

Ovos

2,83

x

0

Triticale

3,71

x

0

Hustosiate obilniny spolu

4,68

x

4,73

Repka

2,97

2,13

3,54

Zdroj: ŠÚ SR, VÚPOP, SPPK/RPPK

 

Podľa prvotných údajov z regiónov sú výsledky žatvy nad úrovňou minulého roku. Nie je však možné hodnotiť úrodu podľa predbežných výsledkov, nakoľko u každej plodiny boli zatiaľ zožaté len prvé tisícky hektárov osevných plôch. Výnosy plodín sa budú s potupujúcou žatvou pravdepodobne znižovať  vzhľadom na súčasný priebeh počasia. Na základe údajov z jednotlivých regiónov lokálne zrážky spôsobujú poľahnutie porastov, zrno je v mnohých prípadoch malé, pádové číslo nízke, podľa niektorých subjektov je nízky aj obsah lepku. Súčasné počasie má však priaznivý vplyv na porasty kukurice a slnečnice, ale aj na trvalé trávne porasty.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN