Vráti sa štát k podpore zvozu a likvidácie kadáverov?

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora apeluje, aby sa ministerstvo pôdohospodárstva vrátilo k preplácaniu zvozu a likvidácie kadáverov. S úhradou nákladov na prevoz uhynutých zvierat /kadáverov/ a na ich následnú bezpečnú likvidáciu v kafilérii štát totiž skončil na konci minulého roka. SPPK preto navrhuje, aby ministerstvo túto pomoc pre poľnohospodárov nanovo obnovilo, a to z peňazí určených na štátnu pomoc.
 
 
Kým vlani preplácal štát poľnohospodárom 75% ceny za dopravu kadáverov do kafilérie a 100% za ich bezpečnú likvidáciu v kafilérii, dnes je všetko inak. Chovateľom zvierat sa v januári zásadne zmenila situácia a za tieto služby si už musia platiť sami. Podpora štátu prostredníctvom štátnej pomoci, ktorá vlani fungovala, je totiž dnes už neaktuálna. Zmluvy poľnohospodárov s kafilériou boli ukončené k decembru 2020 a tak od januára už platia poplatky za prevoz uhynutých zvierat do kafilérie a ich likvidáciu bez akéhokoľvek príspevku zo strany štátu.
 
„Nemáme zatiaľ žiadne informácie, či Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaradí medzi štátnu pomoc 2021 aj oblasť zvozu a likvidácie kadáverov. Táto podpora je ako jedna z mála podpôr notifikovaná Európskou komisiou. Predpokladali sme, že bude plynule vyplácaná od januára 2021. Keďže nebola vyhlásená výzva na uvedenú podporu ani predĺžená platnosť tejto podpory, predpokladáme, že podpora bude platná až po administratívnych vyhodnoteniach. Znova, tak ako v minulosti, výška podpory 4 mil. eur nebude môcť byť po zlyhaní pracovníkov MPRV SR plynule vyplatená slovenským poľnohospodárom,“ uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nepozná, na aké účely sa prerozdelí tohtoročná štátna pomoc v objeme 83 mil. eur, ktorá je pre poľnohospodárov a potravinárov pripravená v tohtoročnom štátnom rozpočte.
 
„Dostali sme sa do paradoxnej situácie. Štátny rozpočet nám pre tento rok zabezpečil dostatočný objem finančných prostriedkov určených na vyplatenie štátnych pomocí, ale zatiaľ nevieme, načo budú prioritne určené. Práve podpora kadáverov by tak mala byť medzi hlavnými oblasťami,“ dodal M. Štefček. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN