Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta návrh skupiny poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách.
 
„Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená ochrana pred možnými výkyvmi v dodávkach potravín obyvateľstvu musí byť kľúčová. Je preto prirodzené, aby aj výrobcovia potravín, poľnohospodári a ich podniky patrili medzi sektory kritickej infraštruktúry,“ reagoval na návrh poslancov predseda SPPK Emil Macho.
 
V Koncepcii kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike je kritická infraštruktúra definovaná ako tá časť národnej infraštruktúry, ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Preto je cieľom chrániť prvky, ktoré sú do kritickej infraštruktúry zaradené.
 
Legislatívnu zmenu navrhujú niektorí poslanci Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie /Jaroslav Karahuta, Jarmila Halgašová a Anna Zemanová/. Pokiaľ návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre parlament schváli, platiť by mal od apríla tohto roka.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN