33. Valné zhromaždenie SPPK

Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v Nitre 6. októbra uskutočnilo 33. Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Dominovala mu napätá situácia súvisiaca s komunikáciou komory a rezortného ministerstva a absencia systémových riešení.
 
 
Predseda SPPK Emil Macho vystúpil v úvode valného zhromaždenia so Správou Predstavenstva SPPK. Odpočet aktivít komory si vypočuli len samotní delegáti VZ SPPK. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov ochorení COVID-19 sa totiž verejná časť valného zhromaždenia tento rok neuskutočnila. 
 
V správe predseda zhodnotil vývoj rastlinnej a živočíšnej výroby na Slovensku, rovnako aj situáciu v potravinárskom priemysle, v legislatíve a aktivity tlačového odboru.
 
„Na základe uznesení prijatých na Valnom zhromaždení  SPPK, ktoré sa konalo 28. mája 2019, sme rokovali s ministerstvom pôdohospodárstva o navýšení štátnej pomoci pre agropotravinárstvo v tohtoročnom štátnom rozpočte. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je výška podpory zo štátnej pomoci pre rok 2020 nejasná. Tzv.- kovidové peniaze pre prvovýrobu sme nedostali a v rámci potravinárstva je reálne, že sa vyčerpá len asi 7 mil. € z ohlásených 20 mil. € podpory. Hlavný dôvod je vyradenie veľkých podnikov z podpory,“ uviedol pred delegátmi E. Macho.
 
Komora rokovala na viacerých úrovniach s mnohými predstaviteľmi či už rezortného ministerstva, politických strán, Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, štátnej a verejnej správy a navrhovala systémové zmeny v oblasti živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby. Presadzovala sme riešenie problematiky sucha a následkov klimatických zmien alebo riadenie rizík. Zasadzovala sme sa za rôzne zmeny v legislatíve tak, aby bolo vytvorené lepšie podnikateľské prostredie pre poľnohospodárov a potravinárov.
 
 
 
„Spokojnejší by sme však boli dnes najmä vtedy, ak by sme už vyrokované témy reálne pocítili v zlepšení ukazovateľov v živočíšnej výrobe, v špeciálnej rastlinnej výrobe a ďalších problémových oblastiach.  Za ďalší rozvoj odvetvia musíme ešte bojovať a musíme sa aj poučiť z chýb, ktorých sme sa pri presadzovaní našich oprávnených požiadaviek dopustili,“ dodal predseda SPPK.
 
Našimi prioritami zostávajú riešenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v prospech slovenských poľnohospodárov a potravinárov, zvyšovanie potravinovej sebestačnosti SR, ktoré je zakotvené aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády, udržanie a rast zamestnanosti na vidieku a v neposlednom rade aj zapracovanie agropotravinárstva do Plánu obnovy EÚ.
 
 
Samostatnou kapitolou je ozdravenie potravinárskeho sektora. Spracovateľský a potravinársky priemysel je nevyhnutné podporovať zo strany štátu ako sektor, bez ktorého budeme len surovinovou základňou pre zahraničie.
 
 

 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN