Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2020

V 1. polroku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 075 EUR. Oproti 1. polroku 2019 to predstavuje nárast o 6,3 %.
 
 
Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových, kde sa priemerná mesačná mzda 1 067 EUR v 1. polroku 2020 zvýšila oproti 1. polroku 2019 o 20,4 %. Medziročne bol zaznamenaný pokles priemernej mesačnej mzdy vo výrobe piva a sladu o 3,9 %, vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov o 2,4 % a v odvetví výroby destilovaných alkoholických nápojov medziročne klesla priemerná mesačná mzda o 0,3 %.
 
Viac ako priemernú mesačnú mzdu v potravinárskom priemysle v 1. polroku 2020 dosiahli zamestnanci vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 1 162 EUR, v odbore úpravy a spracovania mlieka 1 209 EUR, vo výrobe hotových krmív 1 192 EUR, výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov 1 085 EUR, výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 1 375 EUR, výrobe ostatných potravinárskych výrobkov 1 232 EUR, vo výrobe piva a sladu 1 537 EUR a pri stáčaní prírodnej minerálnej vody a výrobe nealko nápojov 1 259 EUR.  
 
Najvyššia priemerná mesačná mzda v 1. polroku 2020 sa dosiahla pri výrobe piva a sladu 1 537 EUR, najnižšia pri výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov vo výške 830 EUR.
 
Výrobný odbor
I. polrok
I. polrok
index
2020
2019
2020/2019
Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov
921
944
97,6
Spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
 
 
 
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
996
875
113,9
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
1 162
993
 
Úprava a spracovanie mlieka
1 209
1 116
108,3
Výroba škrobu a škrobárenských výrobkov
 
 
 
Výroba hotových krmív
1 192
1 169
101,9
Výroba mlynských výrobkov
944
904
104,4
Výroba pekárskych vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov
830
780
106,5
Výroba a konzervovanie hydiny
1 066
1 006
105,9
Výroba mäsových výrobkov vrátane hydinových
1 067
886
120,4
Výroba trvanlivých pekárskych výrobkov
1 085
1 053
103,1
Výroba cukru
 
 
 
Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
1 375
1 220
112,7
Výroba cestovín
842
780
107,9
Ostatné potravinárske výrobky
1 232
1 184
104,1
Výroba hroznového vína
1 060
1 035
102,4
Výroba piva a sladu
1 537
1 599
96,1
Stáčanie prírodných minerálnych vôd a výroba nealko nápojov
1 259
1 235
101,9
Výroba destilovaných alkoholických nápojov
893
896
99,7
Potravinársky priemysel spolu
1 075
1 011
106,3
 
Zdroj: ŠÚ SR

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN