SPPK reaguje na sto dní vlády MPRV SR

Po úvodnom zoznamovaní sa s rezortom dnes od vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) očakávame riešenie skutočných problémov, ktoré sa čo najrýchlejšie pretavia do konkrétnych riešení.
 
 
Nové vedenie (MPRV SR) nemalo svoj štart ľahký. Zistenia skutočného stavu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a príchod pandémie nového koronavírusu výrazne ovplyvnili prvých sto dní vlády ministra pôdohospodárstva. Hľadanie cesty ku konštruktívnej diskusii s relevantnými samosprávami je za nami a pred nami ambiciózny cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny.
 
Rezortné ministerstvo stojí pred obrovskými výzvami. Domáci poľnohospodári a potravinári očakávajú informácie o nastavení štátnej pomoci na aktuálny rok a nastavení ďalších systémových opatrení pre oblasti, ktoré sú pre našu krajinu mimoriadne dôležité.
 
Prioritou pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK), ako najväčšiu agropotravinársku samosprávu sa Slovensku, je podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, príprava štátneho rozpočtu na budúci rok a Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.  Je nutné ešte viac zabrať pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože práve teraz máme jedinečnú šancu nastaviť podmienky tak, aby sme sa stali konkurencieschopnými partnermi na otvorenom európskom trhu.
 
Oceňujeme, že vedenie ministerstva chce aktívne riešiť škody spôsobené poľovnou zverou, ktoré sú pre poľnohospodárov veľký problém. Rovnako oceňujeme diskusiu o zriadení rizikového fondu a inštitútu sezónneho zamestnávania, o ktorých hovoríme už niekoľko rokov,“ reagoval na prvých sto dní nového vedenia MPRV SR predseda SPPK Emil Macho.
 
 
Pre potravinárov je prioritné vyššie financovanie a zlepšenie podnikateľského prostredia. Odchodom doterajšieho druhého štátneho tajomníka sa otvára príležitosť, aby na jeho miesto nastúpil skutočný odborník, ktorý bude zástupcom našich potravinárov.
 
SPPK je aj naďalej pripravená aktívne spolupracovať s vedením MPRV SR a zaoberať sa strategickým smerovaním nášho agropotravinárstva.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN