Dotácia na nájomné

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktorá bola prijatá NR SR dňa 9.6.2020. (legislatívne znenie schválené v NR SR)
 
Dotáciu na nájomné je možné čerpať pre podniky, ktorých prevádzky boli opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:
  • uzavreté alebo podstatné obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke na úseku verejného zdravotníctva;
  • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mali znemožnené užívanie.
 
 
Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame už v tejto chvíli aktívne komunikovať.
 
Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.
 
Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté na úseku verejného zdravotníctva, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,  zriaďovateľmi  škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre bližšie informácie ponúkame prehľad  prijatých opatrení.
 
Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24.6.2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.
 
Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie navrhne harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje.
 
Bližšie informácie budú zverejnené už čoskoro na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR najmy.mhsr.sk
 
Informácie budú zdieľané aj na stránkach podnikame.mhsr.sk.
 
V prípade otázok využite už teraz možnosť kontaktovať nás na [email protected].
 

Nižšie pre Vás Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo zoznam opatrení, počas ktorých boli jednotlivé maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby uzavreté, alebo v súvislosti s opatreniami v oblasti školstva, alebo napr. obmedzením letísk obmedzené najmä zákazom prítomnosti verejnosti.
 
Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 z 7. marca 2020
 
  • nariaďuje prerušenie prevádzky po dobu 1 týždňa. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe, účinné k 9. marcu 2020.
  • mesto požiada zriaďovateľov, t. j. Bratislavský samosprávny kraj (štátne gymnázium) a Bratislavskú arcidiecézu (cirkevná škola) o prerušenie vyučovania na 1. týždeň. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe, účinné k 9. marcu 2020.
  • a iné.
 
Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z 13. marca 2020
 
  • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania, účinné k 13. marcu 2020.
  • zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy, účinné k 16. marcu 2020.
 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
 
OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020, účinné k 13. marcu 2020.
OLP/2595/2020 z 15. 3. 2020, účinné k 16. marcu 2020.
OLP/2777/2020 z 29. 3. 2020, účinné k 30. marcu 2020.
OLP/3461/2020 z 21. 4. 2020, účinné k 22. aprílu 2020.
OLP/3795/2020 z 05. 5. 2020, účinné k 6. máju 2020.
OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, účinné k 20. máju 2020.
OLP/4592/2020 z 02. 6. 2020, účinné k 3. júnu 2020.
OLP/4738/2020 z 09. 6. 2020, účinné k 10. júnu 2020.
 
Opatrenia Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva
 
Opatrenie č. 08410/2020/UVHR/42219 z 29.5.2020, účinné k 29. máju 2020
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Opatrenie č. SO8147-2020-ONAPP, účinné k 18. marcu 2020.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce