Vplyv krízy na vinársky sektor. Copa a Cogeca načrtli potrebné naliehavé opatrenia

Vinári v EÚ a ich družstvá, ktorí čelia rýchlemu rozpadu trhu v dôsledku krízy COVID-19, požiadajú Európsku komisiu, aby bezodkladne podnikla kroky
 
 
Vypuknutie a šírenie COVID-19 a následné opatrenia zavedené vládami na jeho obmedzenie viedli k náhlemu zatvoreniu väčšiny hotelov, reštaurácií a barov na kontinente, čo zvyčajne predstavuje viac ako 30% spotreby vína v EÚ čo sa týka objemu a zhruba 50% hodnoty vína spotrebovaného v EÚ. Copa a Cogeca zhromaždili údaje od svojich členov, ktoré poukazujú na vplyv krízy COVID-19 na vinársky sektor, a na základe týchto dôkazov v liste dnes načrtli potrebné naliehavé opatrenia, ktoré Európska komisia potrebuje.
 
Thierry Coste, predseda pracovnej skupiny pre víno uviedol, že, “Opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré boli nepochybne nevyhnutné, mali, bohužiaľ, obrovský vplyv na vinársky sektor EÚ. Keďže sú bary, reštaurácie a hotely zatvorené, agroturistika na nulovej úrovni a vážne spomalenie vývozu, vinohradníci, družstvá a podniky potrebujú naliehavú finančnú podporu, aby mohli pokračovať vo svojich činnostiach a prežiť túto hospodársku cunami. Vyzývame preto Komisiu, aby predložila rozpočet EÚ zodpovedajúci núdzovej situácii, ktorej čelíme, a súbor výnimočných opatrení, ako je krízová destilácia, ktoré nám pomôžu zabrániť kolapsu odvetvia.
 
Obmedzenia zavedené na boj proti šíreniu COVID-19 majú tiež výrazný vplyv na vývoz, ktorý by mal podľa odhadov klesnúť o 14% oproti minulému roku, čo zosilňuje ekonomický dopad protiopatrení, ktoré USA zaviedli v októbri 2019. Táto situácia vedie k zvýšeniu zásob vo vínnych pivniciach, čo negatívne ovplyvňuje trh. V tomto štádiu predaj mimo obchodu, ako je predaj online, nekompenzuje významnú stratu ostatných vyššie uvedených predajní a z dlhodobého hľadiska je celkom pravdepodobné, že sa spotrebiteľské návyky zmenia v dôsledku hospodárskej krízy, ktorá Európska únia čelí.
 
V liste Copa a Cogeca vyzývajú Komisiu, aby predložila ad hoc európsky rozpočet, ktorý pochádza zo zdrojov mimo poľnohospodárstva, a preto sa musí líšiť od prostriedkov národných podporných programov (NSP), ktoré EÚ prideľuje členským štátom.
 
Copa a Cogeca okrem opatrení, ako je dobrovoľná krízová destilácia, aktivácia súkromného skladovania a zelený zber, navrhli aj ďalšie opatrenia, ktoré si nevyžadujú ďalší európsky rozpočet, ale sú rovnako relevantné a v niektorých prípadoch dokonca naliehavejšie. Medzi takéto opatrenia patrí oprávnenie na výsadbu, flexibilita, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení národného podporného programu a ďalšie propagačné opatrenia.
 
Posledné opatrenie, ktoré prijala Európska komisia, je prvým krokom, ale nestačí to. Vo svetle bezprecedentnej situácie, ktorú prežíva európsky vinársky sektor, je potrebné viac. Copa a Cogeca dúfajú, že Európska komisia podnikne potrebné kroky na ochranu tohto dôležitého odvetvia, jeho excelentnosti, tradície a hospodárskeho významu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN