COVID-19 zvyšuje tlak na pestovateľov zemiakov v celej Európe

Po náročnom roku 2019 kríza Covid-19 zvyšuje tlak na pestovateľov zemiakov v celej Európe
 
 
Pandémia COVID-19 má devastujúci účinok na trh so zemiakmi, čo bude mať dopad na ďalšie segmenty trhu so zemiakmi vrátane európskych organizácií výrobcov, ako sú družstvá zapojené do dodávateľského reťazca pre čerstvé zemiaky, ako aj na výrobu škrobu. Odvetvie zastúpené spoločnosťami Copa a Cogeca navrhuje v liste zaslanom Európskej komisii viaceré riešenia.
 
Arnaud Delacour, predseda pracovnej skupiny pre zemiaky Copa-Cogeca uvádza, že „straty spôsobené krízou COVID-19 sa odhadujú na viac ako 400 miliónov EUR v rámci EÚ, ku ktorým musíme pripočítať stratu z pridanej hodnoty vytvorenej obchodom, spracovaním, HoReCa a ďalšími kanálmi. Hospodárske rezervy poľnohospodárov sú vyčerpané, pretože minulý rok bol pre náš sektor, ktorý sa musel vysporiadať s mimoriadnymi suchami, strašne zlý. Aby sa nám to podarilo zvládnuť v tomto ťažkom období, potrebujeme okamžitú pomoc s likviditou a štátne záruky na pôžičky. Všetky opatrenia iniciované Európskou komisiou si vyžadujú koordinovaný a usmernený prístup 27 členských štátov EÚ, v opačnom prípade existuje riziko narušenia vnútorného trhu. “
 
V liste, ktorý bol dnes zaslaný, Copa a Cogeca vyzývajú Komisiu, aby poskytla podporu vo forme rozpočtu pochádzajúceho mimo rozpočtu SPP a aby zvážila zavedenie dočasných mimoriadnych podporných opatrení pre európsky sektor zemiakov.
 
Európski poľnohospodári a ich družstvá tiež žiadajú, aby Európska komisia spustila články 219 a 221 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov s cieľom zabezpečiť lepšiu organizáciu dodávateľských reťazcov zemiakov a umožniť im pripraviť sa na budúce problémy, ktoré sa vyskytnú po zrušení obmedzovacích opatrení v EÚ a tretích krajinách.
 
Copa a Cogeca vyzývajú Európsku komisiu, aby podporila súkromné skladovanie mrazených hranolčekov získaných zo zemiakov na základe zmlúv s podmienkou, že spracovatelia  okamžite obnovia produkciu svojich výrobných liniek na maximálnu kapacitu a stiahnutie z trhu pre konzumné zemiaky, keďže neexistuje trh pre prebytok. Súkromné skladovanie a stiahnutie z trhu musia byť k dispozícii aj pre skoré zemiaky, pretože organizácie výrobcov, ako sú družstvá, budú trpieť narušeniami trhu spojenými s konzumnými zemiakmi a v dôsledku predĺženia opatrení na obmedzenie pohybu.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN